ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2018

 

วันสำคัญ

 

เตรียมจิตใจ

 
ทูลขอพระเจ้าให้คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคุณ 
 

อ่าน : เลวีนิติ 16:1–22

 

อาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้น สารภาพบาปต่างๆ ของคนอิสราเอล การล่วงละเมิดของพวกเขาทั้งหมด และให้บาปทั้งสิ้นของพวกเขาตกลงบนหัวแพะนั้น จากนั้นจงปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยมือของคนที่เลือกไว้  (เลวีนิติ 16:21)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

วันไถ่บาป/วันลบมลทิน อยู่กึ่งกลางของพระธรรมเลวีนิติ เน้นถึงความสำคัญของมัน และเลวีนิติอยู่กึ่งกลางของโตราห์ ฉะนั้นเราอยู่กึ่งกลางของกึ่งกลาง นี่คือ ข้อความที่สำคัญ 

            ให้สังเกต 4 สิ่ง สิ่งแรก จำเป็นต้องมีการเอาใจใส่อย่างมากในการมายังเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ดูการตระเตรียมที่ระมัดระวังของอาโรนในการเตรียมการนมัสการนี้ (ข้อ 1–5,11–14) ความบริสุทธิ์นำสู่ความตายเมื่อเจือปนกับความบาป จึงจำเป็นต้องระมัดระวัง

            สิ่งที่สอง ดูว่าอาโรนถวายโคเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของเขาอย่างไร (ข้อ 11) แม้ปุโรหิตหลวงยังห่างจากมาตรฐานความบริสุทธิ์ที่จำเป็นต่อการเข้าเฝ้าพระเจ้า

            สิ่งที่สาม ดูจุดประสงค์ของแพะตัวแรก (ข้อ 15) เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป แพะนั้นถูกฆ่าเป็นการลงโทษสำหรับความบาปของประชาชน แพะนั้นเป็นเครื่องเผาบูชา เพื่อดูดซับความโกรธของพระเจ้าที่มีต่อความบาปของประชาชน

            สิ่งที่สี่ อย่าพลาดจุดประสงค์ของแพะตัวที่สอง (ข้อ 21) แพะนี้รับการล่วงละเมิดของประชาชนในเชิงสัญลักษณ์ จากนั้นจงปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เป็นสัญลักษณ์การ ไถ่บาปแสดงว่าความบาปของพวกเขาได้ลบล้างจากพวกเขาแล้ว ไม่เพียงแต่ได้รับ การอภัยแต่ ถูกลืมด้วย

 

ตอบสนอง

ช่างเป็นข่าวดีในพระเยซูคริสต์ เรามีปุโรหิตหลวงและการถวายบูชาที่สมบูรณ์แบบ ผู้ซึ่งไม่เพียงแต่รับโทษทัณฑ์สำหรับความบาปแต่ยังลบล้างความบาปออกไป “พระองค์​ทรง​ถวาย​พระองค์​เอง​เป็น​เครื่องบูชา​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ เพื่อ​จะ​ได้​ทรง​แบก​บาป​ของ​คน​จำนวน​มาก​ไว้” (ฮีบรู 9:28)
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.