ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018

 

อาหารตามสั่ง

 

เตรียมจิตใจ

ความเชื่อของคุณ พระเยซูคริสต์ทำให้คุณแตกต่างจากคนรอบข้างอย่างไร?

 

อ่าน  เลวีนิติ  11:1–12,41–45

 

เพราะเราคือพระเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ (เลวีนิติ  11:45)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เสือและอูฐจะไม่ได้อยู่ในเมนูอาหาร แล้วยังไงหรือ? กฎหยุมหยิมเกี่ยวกับเรื่องอาหารเหล่านี้เกี่ยวอะไรกับพวกเราหรือ? วัฒนธรรมของเราถูกครอบงำด้วยอาหาร รายการโชว์ทำอาหาร แผนการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก มีร้านอาหารมากมาย โรคอ้วนและโรคอื่นๆจากการกินที่ผิดปกติ เราเป็นวัฒนธรรมที่ถูกครอบงำด้วยอาหาร เมื่อข้อบัญญัติของกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถใช้กับเราได้ต่อไป หลักเกณฑ์ที่พระเจ้าสอนผ่านกฏเหล่านี้ยังคงสำคัญ

พระเจ้าสอนเราสามสิ่งใน เลวีนิติบทที่ 11  สิ่งแรก พระองค์สอนเราเกี่ยวกับการเชื่อฟัง หลายคนพยายามตั้งสมมุติฐานว่าทำไมสัตว์บางอย่างสะอาดและสัตว์บางอย่างเป็นมลทิน สุดท้ายเราก็ต้องอยู่บนความจริงที่พระเจ้าทรงตรัส ฉะนั้นเราต้องเชื่อฟัง ผู้เชื่อที่เติบโตคือผู้ที่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้ามากขึ้น เป็นผู้ที่เติบโตในการพึ่งพาพระองค์ไม่ใช่พึ่งตนเอง

สอง เมื่อคนของพระองค์เชื่อฟังบัญญัติเหล่านี้ พวกเขาจะแตกต่างและแยกจากคนอื่น ความเชื่อในพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์จะทำให้พวกเขาโดดเด่น ในขณะที่เราไม่ได้ถูกเรียกให้โดดเด่นด้วยการควบคุมการกินอยู่ของตนเอง แต่เรายังถูกเรียกให้บริสุทธิ์และแตกต่าง เพราะความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์

สาม ข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้ากำลังเน้นย้ำความเป็นพระเจ้าเหนือทุกแง่มุมในชีวิตของเรา พระองค์ไม่ได้สนใจเฉพาะวันอาทิตย์ของเราแต่ทุกนาทีในชีวิตของเรา พระเจ้าต้องการให้เรากินและดื่ม เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ (ดู 1 โครินธ์ 10:31).

 

ตอบสนอง

วันนี้ทุกครั้งที่คุณกิน ให้คิดถึงการเชื่อฟัง ความบริสุทธิ์และความเป็นพระเจ้าของพระองค์

 

 
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.