ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

ทรงปกป้องรักษา

เตรียมจิตใจ :
อธิษฐานเพื่อว่า สดุดีที่อ่านในวันนี้จะดลใจให้คุณอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าด้วยความร้อนรน

อ่าน : สดุดี 140                                                                                                                                                                  

ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำทูลวิงวอนของข้าพระองค์ (สดุดี 140:6)

สำรวจและใคร่ครวญ                                                                                                                                                        สำหรับดาวิด เป็นข่าวร้ายและสถานการณ์ที่แย่ลง ในชีวิตคนเรา ไม่มีใครต้องการคนที่ชั่วร้ายทารุณ (ข้อ1) คนคิดปองร้าย (ข้อ 2) คนปลุกปั่นให้มีสงคราม (ข้อ 2) คนใส่ร้ายป้ายสี (ข้อ 3) คนวางกับดัก (ข้อ 5) เราไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี้เกิดกับดาวิดเมื่อไร แต่การเป็นกษัตริย์ที่โด่งดังอย่างดาวิดเรื่องเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดาวิดมีพระเจ้าที่จะร่วมต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ (ข้อ 6)

            ขอให้อ่านสดุดีบทนี้อีกครั้ง พร้อมกับจดบันทึกสิ่งที่ดาวิดต้องการให้พระเจ้าช่วยท่าน เช่น ช่วยกู้ให้รอดปลอดภัย (ข้อ 1) ปกป้อง (ข้อ 1) คุ้มครองรักษา (ข้อ 4) คราวนี้ขอให้อ่านอีกครั้งและจดว่าดาวิดต้องการให้พระเจ้าทำอะไรกับผู้ที่ทำให้ท่านทุกข์ใจในเรื่องต่างๆ เช่น อย่าให้คนอธรรมสมความปรารถนา (ข้อ 8) ขอให้ถ่านที่ลุกโพลนตกใส่คนอธรรม (ข้อ10ก) ช่างตรงข้ามกันอะไรอย่างนี้!

            เราไม่ทราบว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของดาวิดทันทีหรือไม่? แต่ข้อ12 และ13 ก็เป็นคำตอบเพียงพอสำหรับทุกคน วันหนึ่งพระเจ้าจะทรงจัดการสิ่งต่างๆให้ยุติธรรม ดังนั้น จึงไม่ต้องยึดติดกับการแก้แค้น ตอนนี้ เรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องรักษาเรา (ข้อ13) และวันหนึ่งที่เราจะได้อาศัยอยู่ใกล้กับพระองค์ในสวรรค์ จะเป็นการชดเชยที่ดีมากกว่าคำว่าเพียงพอ (ข้อ13ข)

ตอบสนอง :

 

เพลงประเภทอะไรที่คุณอยากร้องสรรเสริญพระเจ้าตอนนี้ คุณจะร้องเพลงอะไรที่เกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ?
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.