ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018

 

เป็นเหมือนครอบครัว

 

เตรียมจิตใจ:

องค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าโปรดทรงเมตตาข้าที่เป็นคนบาปโปรดอภัยชำระให้บริสุทธิ์และทรงเปลี่ยนแปลงข้าใหม่อาเมน

 

อ่าน: ฟีเลโมน 1-7

 

“เพราะข้าพเจ้าได้ยินเรื่องความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และต่อธรรมิกชนทุกคน” ฟิเลโมน 1:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

'วัฒนธรรมกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้า’ (‘Culture eats strategy for breakfast’) เป็นคำพูดของนักสังคมวิทยา

 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ซึ่งนำเสนอว่า วัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์กรสำคัญกว่ากลยุทธ์ขององค์กรนั้น การกำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่การมีค่านิยมร่วมกันเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งจะต้องคงมีต่อไปอีกยาวนานแม้หลังการกำหนดวัตถุประสงค์และตั้งเป้าไว้สูง และนี่คือเหตุผลที่ว่าความเข้าใจในวัฒนธรรมและบางครั้งอาจต้องปรับเปลี่ยนบ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

                 

นี่คือจดหมายส่วนตัวเขียนไปยังเพื่อนและถึงคริสตจักรที่มาประชุมกันที่บ้านของเขา การเริ่มต้นจดหมายนี้ก็คล้ายกับจดหมายที่ส่งไปยังคริสตจักรที่เมืองโคโลสี เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขา เพราะได้ยินถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ (ข้อ 4) ทั้งฟีเลโมนและคริสตจักรของเขามีลักษณะนิสัยที่ดีเช่นเดียวกับคริสตจักรในโคโลสี! จึงไม่แปลกใจเพราะคริสตจักรนี้ได้ก่อตั้งโดยเอปาฟรัส ผู้รับผิดชอบก่อตั้งคริสตจักรที่เมืองโคโลสีด้วย แต่ความเชื่อและความรักไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และชุมชนเพิ่งเริ่มต้นนี้ก็มีชื่อเสียงว่าเป็นคริสเตียนแท้จริง ค่านิยมที่เป็นจุดเด่นคือความเชื่อและความรัก (โคโลสี 1:4) ชวนให้คิดถึงการปิดท้ายจดหมายรักอย่างงดงามของอาจารย์เปาโลใน 1 โครินธ์ 13:13 เปาโลกำลังจะยกประเด็นการอภิบาลที่เป็นเรื่องยากลำบากใจต่อฟีเลโมน แต่เขาก็มั่นใจในการแก้ปัญหา อันเนื่องมาจากค่านิยมในข่าวประเสริฐที่เข้มแข็งกำลังทำงานในคริสตจักรในบ้านแห่งนี้

 

ตอบสนอง:

 

 

อะไรคือค่านิยมที่ได้ปรับแต่งชีวิตของคุณ? มีอะไรที่คุณอยากจะเปลี่ยนบ้าง?
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.