ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018

คนที่เราพบเจอในทุกวัน

เตรียมจิตใจ
“องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ สำหรับทุกคนที่ทรงประทานเข้ามาในชีวิต ขอบคุณสำหรับความรัก มิตรภาพ และความห่วงใยที่มีให้กัน ขอโปรดทรงอวยพระพรพวกเขาทุกคนด้วย”

อ่านโคโลสี 3:18-4:1
“ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์” โคโลสี 3:23

สำรวจและใคร่ครวญ    

เปาโลคงไม่มีบทบาทสำคัญใดๆ หากท่านไม่ได้ให้คำแนะนำที่ดีและใช้การได้จริงเช่นนี้ จากการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ในคริสตจักร โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่กำลังตึงเครียด ท่านได้เปลี่ยนมาเน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวบ้าง คำสอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราจะเห็นคำสอนนี้ได้ในพระธรรมเอเฟซัส 5:22-6:9 เช่นกัน พระคำตอนนี้เริ่มด้วยข้อ 3:17 ซึ่งไม่ได้อยู่ในส่วนเดียวกันแต่กลับเป็นจุดเริ่มที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ตามมา

เปาโลหนุนใจให้ทุกคนในคริสตจักรทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่จะเจาะลงไปในแต่ละความสัมพันธ์ ท่านกล่าวถึงภรรยา สามี บุตรทั้งหลาย ทาสทั้งปวง และนายทั้งสิ้นอย่างเท่าเทียมกัน แต่ละกลุ่มต่างก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิกในครอบครัวคริสตจักร นี่เป็นดั่งรูปสมมาตรที่สวยงามมีสัดส่วนที่รับกัน เมื่อแต่ละกลุ่มรับใช้อีกฝ่าย เขาต่างก็ได้รับความกรุณาเช่นเดียวกัน และทั้งหมดนี้ก็เพื่อพระเยซูและในพระองค์ (ข้อ 18, 20) ด้วยความยำเกรงพระเจ้า (ข้อ 22) และด้วยความเต็มใจเพื่อถวายพระองค์ (ข้อ 23) เมื่อแนะนำผู้อ่านของท่านให้ทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 17) ท่านจึงอธิบายให้พวกเขาเห็นภาพว่าควรทำอย่างไร ไม่มีการครอบงำหรือใช้สถานภาพของตนเพื่อกดขี่คนอื่น เราทุกคนสามารถรับใช้พระผู้เป็นเจ้าได้ผ่านวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น

ตอบสนอง

ให้เรานึกถึงคนที่เราเคยอธิษฐานเผื่อเขา เราจะสำแดงพระเยซูคริสต์ให้พวกเขาเห็นผ่านวิธีที่เราปฏิบัติต่อเขาอย่างไร
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.