ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018

แฟชั่นและความเชื่อ

เตรียมจิตใจ:
 
ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ พระบุตรของพระองค์ทรงทำให้ลูก เข้ามาหาพระองค์ได้อย่างเปิดเผย ปราศจากความกลัวใดใด ลูกจึงเข้ามาหาพระองค์ได้อย่างหมดสิ้นทั้งหัวใจ

อ่านโคโลสี 3:12-17
 “แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์โคโลสี 3:14

สำรวจและใคร่ครวญ

เราต้องตัดสินใจเลือกในเรื่องที่เกี่ยวกับแฟชั่นอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเลือกสวมใส่ วิธีที่เราสวมใส่ และแม้แต่วิธีที่เราจัดทรงผม เพื่อสะท้อนถึงภาพที่เราอยากให้คนอื่นสังเกตเห็นเรา เสื้อผ้าสื่อถึงอัตลักษณ์  ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นคนเก็บตัวหรือเปิดเผย หรือให้ความรู้สึกทั่วไปว่า เราเข้ากับสภาพแวดล้อมแบบไหน เสื้อผ้าให้ความหมายมากมาย เปาโลใช้ทางเลือกในชีวิตประจำวันของเรา เป็นคำเปรียบเทียบกับอัตลักษณ์ของคริสเตียน ในข้อ 12 และ 14 ท่านกำชับผู้อ่านของท่านให้สวมใส่ศีลธรรมอันดีต่างๆ โดยเฉพาะความรัก อันที่จริงเปาโลกล่าวว่า ความรักก็เหมือนเสื้อคลุม (ข้อ 14) สวมทับทุกสิ่ง ทำให้ทุกอย่างดูเข้ารูปเข้ารอยเป็นระเบียบ

นี่เป็นหนึ่งในคำเปรียบเทียบที่เปาโลชอบใช้เพื่ออธิบายภาพของอัตลักษณ์คริสเตียน เราถอดตัวตนเก่าของเราที่กำลังตายลงและสวมใส่คุณค่าและอัตลักษณ์ของพระเยซูแทน คุณได้พบคำเปรียบเทียบนี้ในพระธรรมโคโลสี 2:11 และเอเฟซัส 4:22-24 เปาโลได้เชื่อมโยงความคิดนี้กับพิธีบัพติศมา ซึ่งเราร่วมในการสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากตายของพระเยซู สิ่งที่เหล่าผู้เชื่อในโคโลสีนี้ต้องการไม่ใช่ชุดความเชื่อใหม่ แต่เป็น ชุดเสื้อผ้าในตู้ที่สดใหม่

ตอบสนอง

วันนี้คุณจะสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน และความรักหรือไม่? โลกที่แตกร้าวกำลังต้องการแฟชั่นอันล้ำเลิศนี้อยู่
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.