ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018

เอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน และใช้บนโลกนี้

เตรียมจิตใจ
พระเจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยให้คำพูดจากปากและการจดจ่อของลูก เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ในวันนี้ พระองค์ทรงเป็นที่ชูใจและทำให้ปัญญาของลูก จำเริญขึ้น ลูกจึงขอสรรเสริญพระองค์

อ่านโคโลสี 3:1-11
“จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก” โคโลสี 3:2

สำรวจและใคร่ครวญ

“เราเชื่อในชีวิตก่อนความตาย” นี่เป็นคติพจน์ขององค์กรคริสเตียนที่โด่งดังแห่งหนึ่งที่เน้นย้ำว่าข่าวประเสริฐนั้นมีผลทันทีหลังจากเชื่อ และนำมาซึ่งความหวังในอนาคต แต่ก็มีหลายครั้งที่เกิดการโต้แย้งว่า การที่คริสเตียนจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนมากไป อาจทำให้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับโลกนี้ไม่ได้มากนัก ในทางกลับกันเปาโลย้ำกับผู้อ่านของท่านว่า ให้จดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่อยู่เบื้องล่างนั้นไม่ดีหรือด้อยค่า แต่มันมีข้อจำกัด

การล่อลวงที่แพร่ไปทั่วคริสตจักรในเมืองโคโลสีนั้น เกี่ยวกับโลกียวิสัยซึ่งเป็นสิ่งที่เปาโลเป็นห่วง ผู้เผยแพร่การล่อลวงนี้ได้วางกฎต่างๆ และหลักศาสนาที่ผสมกับหลักปรัชญาของมนุษย์เข้าด้วยกัน เปาโลกล่าวด้วยสำนวนภาษาเกี่ยวกับพิธีบัพติศมาและการสร้างสาวก ว่าพวกเขาได้ตายกับพระคริสต์และเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ทั้งยังได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่าและพฤติกรรมของมนุษย์นั้น และได้รับเสรีภาพที่จะดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง อันที่จริงชีวิตของพวกเขากำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยพระเยซูผู้สถิตอยู่กับพวกเขา พวกเขาจึงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงบนโลกนี้ได้

ตอบสนอง

มีส่วนใดในชีวิตของคุณต้องการรับการฟื้นฟู สร้างใหม่และเปลี่ยนแปลง ผ่านทางการทรงสถิตอยู่ของพระเยซูบ้าง? ให้เราเข้ามาใกล้พระองค์วันนี้ และทูลขอพระองค์ที่จะทรงเปลี่ยนคุณให้เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดียิ่งขึ้นเถิด
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.