ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน

 

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

พระเจ้าทรงทราบ

เตรียมจิตใจ :
พระเจ้าทรงดูเรา ทรงรู้จักเรา ทรงอยู่กับเรา ให้เราพักสงบในการทรงสถิตอยู่ด้วย

อ่าน : สดุดี 139                                                                                                                                                                        

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์                                                                            ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์                                                                                            และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่                                                                                                      และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์ (สดุดี 139:23-24)

สำรวจและใคร่ครวญ                                                                                                                                                                       พระธรรมสดุดีบทนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจำนวนมาก เพราะกล่าวถึงการผสมผสานอารมณ์และความคิดของเราได้อย่างถูกต้องเมื่อเราพิจารณาถึงพระเจ้าพระผู้ทรงทราบทุกสิ่ง ทรงเห็นทุกสิ่ง และทรงสถิตอยู่ตลอดไป

             เรารู้สึกอย่างไรที่พระเจ้าทรงรู้จักเราแบบทะลุปรุโปร่ง? เรารู้สึกอย่างไรที่พระเจ้าทรงเห็นเราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน (ข้อ7-10) ไม่ว่าเรากำลังทำอะไร (ข้อ1-4)?

            ในบางครั้ง เราอาจมีความรู้สึกคล้ายดาวิดที่รู้สึกถูกจำกัดโดยการมองดูของพระเจ้าพระผู้ทรงเห็นทุกสิ่ง (ข้อ 5) การทราบว่าเราอยู่ภายใต้การสถิตอยู่ของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ อาจทำให้เราอยากวิ่งหนีหรือซ่อนตัวเสีย (ข้อ 7-9,11,12; ลูกา 5:8; อิสยาห์ 6:5) เรารู้จักพระเจ้าและพระเจ้ารู้จักเราเป็นความรู้สึกอัศจรรย์ท่วมท้นเกินความเข้าใจ (ข้อ 6) และความสบายใจ (ข้อ 13-18)

            เมื่อดาวิดพิจารณาความรอบรู้และพระปัญญาของพระเจ้า เขาได้ต่อสู้กับอุปสรรคในความเชื่อ เช่น ทำไมพระเจ้าไม่จัดการความชั่ว? ความกระตือรือร้นในข้อที่ 19-22 อาจทำให้เราตะลึง (เราทราบมุมมองของพระเจ้าในการรักศัตรู) แต่ฉันรู้ว่าพระวจนะตอนนี้สะท้อนอยู่ในความคิดส่วนลึกของฉัน เมื่อฉันเห็นความชั่วและอยุติธรรมในโลกของเรา สิ่งนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำไมสดุดีบทที่ 139 จบลงอย่างที่เป็น (ข้อ 23-24) พระผู้ทรงสร้างรู้จักเรา พระองค์ผูกพันกับเรา เราจึงสามารถมั่นใจให้พระองค์รับมืออย่างอ่อนโยนกับความคิดที่เป็นทุกข์และวิธีที่ไม่เหมาะสมของเรา (ข้อ 24)

ตอบสนอง :

ใคร่ครวญถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างสมบูรณ์ ให้ความจริงนี้อยู่ในใจและปัญญาของเรา และวางตนเองไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าโดยใช้คำอธิษฐานในข้อ 23-24
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.