ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018

เปิดเผยความล้ำลึก

เตรียมจิตใจ
พระบิดาเจ้า ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ลงมาเพื่อไถ่บาปทั้งสิ้นอย่างสัตย์ซื่อตามน้ำพระทัยพระองค์ และมอบการคืนดีกับพระองค์ให้แก่ลูก

อ่านโคโลสี 1:24-2:5
เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการหนุนใจและผูกพันกันในความรัก ซึ่งจะทำให้เขาเปี่ยมด้วยความมั่นใจอย่างบริบูรณ์ในด้านความเข้าใจ และทำให้พวกเขารู้ความล้ำลึกของพระเจ้า คือพระคริสต์โคโลสี 2:2

สำรวจและใคร่ครวญ

เราต่างก็มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติ เราไม่เพียงสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ แต่เรายังอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกโลกในจักรวาลนี้ ดูเหมือนว่าเราถูกออกแบบมาให้แสวงหาสิ่งลี้ลับต่างๆ และก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆ ที่รอให้เราไปค้นพบอยู่เสมอ เหล่าผู้เชื่อใหม่ในเมืองโคโลสีก็ได้รับการสอนว่าความรู้ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระคริสต์นั้นก็ดี แต่ยังมีบางสิ่งขาดหายไป พวกเขาต้องศึกษาคำสอนและความรู้อันล้ำลึกกว่านั้น

แต่เปาโลได้ดึงพวกเขากลับมาสู่การเปิดเผยพระเจ้าผ่านทางพระเยซู เพราะสิ่งที่เคยถูกปิดบังไว้และเป็นเรื่องอันล้ำลึกทั้งสิ้นนั้นได้รับการเปิดเผยแล้วในองค์พระคริสต์ ท่านได้ใช้คำว่า ความล้ำลึกถึงสามครั้งเพื่อเชื่อมโยงถึงเรื่องต่างๆ ที่ถูกปิดบังไว้ และกล่าวต่อไปอีกว่า พระองค์เท่านั้น คือคำตอบแห่งความรู้อันล้ำลึกและปัญญาทั้งสิ้นเหล่านั้นที่ได้ถูกซ่อนไว้มาแสนนาน เปาโลไม่ได้กล่าวอย่างไร้จุดหมาย ท่านกำลังบอกว่าพระเยซูเป็นศูนย์กลางของคลังสติปัญญาและความรู้ทั้งปวง และกล่าวอีกว่า ทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์’ (1:17) ท่านได้แสดงความห่วงใยถึงเรื่องที่ได้ยินมาว่า มีบางคนมาล่อลวงพวกเขาด้วยคำชักชวนอันน่าฟังนั้น (2:4) ที่จะดึงพวกเขาออกห่างจากเสรีภาพที่พวกเขาได้รับมาแล้วจากข่าวประเสริฐ

ตอบสนอง

ให้เรานึกถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วรรณคดี การเมืองการปกครอง และที่ได้รับจากสื่อต่างๆ ว่าในความรู้ทั้งปวงนั้น พระเยซูคริสต์ทรงเชื่อมโยงกับความรู้เหล่านั้นอย่างไร?
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.