ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2018

กึ่งเต็ม กึ่งว่างเปล่า?

เตรียมจิตใจ

ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าคนดังและสื่อมากมายที่พยายามช่วงชิงความสนใจของเรา เราควรหันมาจดจ่อที่พระเยซู ให้เวลานี้เรามานิ่งสงบในพระองค์ ให้พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา และเราได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างแท้จริง

อ่านโคโลสี 1:15-23

เพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์โคโลสี 1:19

สำรวจและใคร่ครวญ:

หากคุณต้องเลือกเพลงนมัสการที่คุณชื่นชอบสักเพลง คุณจะเลือกเพลงอะไร? คุณคงจะเลือกเพลงที่ทั้งเนื้อร้องและท่วงทำนองของเพลงนั้นสอดประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ตามที่นักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่กล่าว พระคำตอนนี้เป็นดังบทเพลงนมัสการที่ไร้ท่วงทำนอง แม้ว่าเปาโลจะเป็นผู้เขียน แต่ก็เป็นได้ว่าท่านได้เอาเนื้อความมาจากเพลงนมัสการที่คริสตจักรของท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดี พระคำตอนนี้เป็นดังคำกลอนชิ้นเอกที่แสนยิ่งใหญ่ซึ่งเล่าเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซู แต่ไม่ใช่ตามมุมมองที่จำกัดของผู้เชื่อ แต่ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง ทุกสิ่งมีคุณค่าได้โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ นอกจากนี้ เมื่อเราเห็นพระเยซู เราก็ได้เห็นพระเจ้า เพราะพระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา (ข้อ 15) ไม่มีใครเป็นเหมือนหรือทัดเทียมพระองค์ได้ ทรงเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพที่ช่วยให้เราคืนดีกับพระเจ้าผ่านการตายของพระองค์ ความบริบูรณ์ทั้งหมดของพระเจ้าดำรงอยู่ในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง และนั่นคือประเด็นหลักที่เปาโลต้องการจะชี้ให้เราเห็นว่าเพียงเราเชื่อวางใจพระเยซูก็เพียงพอสำหรับทุกสิ่งในชีวิตแล้ว ไม่ต้องมีสิ่งใดมาเสริมเพิ่มเติมอีกเลย มีเพียงพระองค์เท่านั้น

ตอบสนอง

ให้ใช้พระคำตอนนี้เป็นการนมัสการและคำอธิษฐานของคุณในวันนี้  ให้ถ้อยคำอันเลอค่าและคำบรรยายพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่ดลใจให้คุณนมัสการและสรรเสริญพระองค์ด้วยสุดหัวใจ
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.