ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน

 พลังประจำวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018

บทนำสู่พระธรรมโคโลสีและฟีเลโมน

ส่วนหนึ่งแห่งการลดความสำคัญของพระบุตร

ขณะที่เปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศตุรกีนั้น ท่านเริ่มเข้าสู่วัยชราและถูกจองจำในคุกบ้านพักแห่งกรุงโรม คริสตจักรนั้นไม่ได้เป็นคริสตจักรที่ท่านตั้งขึ้นหรือแม้แต่เป็นเมืองที่ท่านจะไปเยี่ยมเยียน  เอปาฟรัสชาวโคโลสีน่าจะเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรนี้ (4:12)  เขาน่าจะเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนจากการประกาศของเปาโลระหว่างสองปีที่ท่านอยู่ในเมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันนั้น ภาษาสำนวนที่ท่านใช้ในจดหมายฝากนี้ยังคงฟังดูเป็นมิตร และเป็นดั่งพ่อที่คอยดูแลลูก สมาชิกในทีมของท่านคนหนึ่งชื่อว่า ทีคิกัส (4:7) ได้นำข่าวคราวเกี่ยวกับคริสตจักรนี้มาเล่าให้ท่านฟัง และท่านก็เป็นกังวลใจถึงเรื่องหลักศาสนาและการล่อลวง ว่าจะทำให้ความเชื่อของพวกเขาที่มีในพระเยซูสั่นคลอน ในพระธรรมนี้เราได้อ่านการตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ที่ไม่ได้บรรยายรายละเอียดไว้  เราได้ฟังคำตอบของคำถามที่ไม่ได้รับการบันทึก แต่สิ่งที่ชัดเจนเสมอคือความรักของเปาโลที่ต่อพระคริสต์และความห่วงใยสำหรับผู้อ่านจดหมายของท่าน

ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้จะเป็นเรื่องอะไร มันเป็นสิ่งที่กวนใจท่าน และเราเองก็ควรจะรู้สึกตื่นตัวในยุคของเราเช่นกัน เราต่างก็รู้ว่าเรื่องราวของพระบุตรถูกบั่นทอนความสำคัญลงจากวัฒนธรรมในทุกวันนี้ และรู้สึกได้ถึงการแสวงหาเสรีภาพทางปัญญาและหลักศีลธรรม ซึ่งไม่ได้มาจากไม้กางเขนและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนั้น พระธรรมโคโลสีเป็นหนึ่งในจดหมายฝากที่ได้ชื่อว่า เป็นจดหมายฝากจากเรือนจำซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความห่วงใยที่เปาโลมีต่อคริสตจักรของท่านอย่างไม่สิ้นสุด แม้ว่าจะอยู่ในการจองจำก็ตาม เช่นเดียวกับพระธรรมฟีเลโมนซึ่งเป็นปัจฉิมลิขิตที่ต่อมาจากจดหมายหลัก ที่เราเห็นได้ถึงความรัก ความห่วงใยที่มีเปาโลมีให้กับคนที่ท่านดูแลอยู่ แม้ในเวลายากลำบากอย่างเป็นการส่วนตัว

ผู้เขียน: เกธิน รัสเซล โจนส์ ZGethin Russell Jones)

เกธินสวมบทบาทมากมายในหน้าที่การงานของท่าน ท่านเป็นทั้งศิษยาภิบาล นักเขียน นักข่าว นักประชาสัมพันธ์ และตอนนี้ท่านกำลังเรียนรู้การเป็นคุณปู่ที่น่ารักอยู่


 

พลังประจำวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018

ช่วยฉันที!

เตรียมจิตใจ
‘ลูกเข้ามาเฝ้าพระพักตร์พระองค์ด้วยความอ่อนแอของลูก ลูกต้องการกำลังและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะทรงช่วยชูกำลังแก่ลูกและประทานความเชื่อให้แก่ลูกที่จะฟังเสียงของพระองค์’

อ่านโคโลสี 1:1-14
 “พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์” โคโลสี 1:13

สำรวจและใคร่ครวญ:

เปาโลไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดถึงแต่เรื่องเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ เหล่าผู้อ่านจดหมายของท่านจะพบว่าหลังจากคำทักทายเพียงไม่กี่คำ ก็พบกับเนื้อหาที่เต็มไปด้วยสาระสำคัญแสนยิ่งใหญ่อันน่าตื่นตาตื่นใจ ท่านอยากให้พวกเขารู้ว่าเรื่องราวที่พวกเขาเชื่อนั้นเป็นความจริง ก่อให้เกิดผลดีมากมาย และเป็นทางแห่งปัญญา พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขา เสริมกำลังพวกเขาด้วย “ฤทธานุภาพอันรุ่งโรจน์” ของพระองค์ (ข้อ 11) คำกล่าวเปิดจดหมายของท่านดังกึกก้องในหัวใจของผู้อ่าน เมื่อท่านได้กล่าวว่าพระเยซูทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากอำนาจมืด และทรงย้ายพวกเขาเข้ามาไว้ในอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาเป็นเสรีชนแล้ว และเหนือสิ่งอื่นใดท่านได้สอนพวกเขาอย่างร้อนรนว่า การเชื่อในพระเยซูนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพของพระเจ้าได้ช่วยให้พวกเขาพ้นจากความมืดและเข้ามาสู่ทางแห่งความสว่างของพระองค์ ไม่มีคำสอนหรือความรู้ใดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้ให้เกิดขึ้นได้ เอเนส คาเสมานน์ นักศาสนศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พบว่า พระคำในข้อ 12-14 นั้นสื่อถึงพิธีบัพติสมาของคริสเตียนในยุคแรก คริสตชนจึงมีส่วนในมรดกแห่งชีวิตนิรันดร์ได้ โดยได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากอำนาจของความมืด และดำรงอยู่ในเสรีภาพที่พระเจ้าทรงมอบให้ เปาโลได้กล่าวถึงประเด็นที่เริ่มแพร่กระจายในคริสตจักร ที่บอกว่าความรู้และเสรีภาพที่แท้จริงนั้นจำเป็นต้องมีสิ่งอื่นมาเสริมพระกิตติคุณซึ่งพวกเขาได้รับมาแล้วนั้น ซึ่งเปาโลไม่เห็นด้วยและจะไม่ยอมทนเลยแม้แต่น้อย

ตอบสนอง

พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดจิต สุดกำลังและความคิด
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.