ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018

โปรดทรงเสด็จลงมา

 
เตรียมจิตใจ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงฟื้นฟู เพื่อพระนามของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ในพระราชกิจแห่งฤทธิ์อำนาจสูงสุด โปรดทรงเสด็จลงมาเขย่าโลกอีกครั้ง’ (เกรแฮม เคนดริก, 1981)

 

อ่านอิสยาห์ 64:1-12

 

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ บัดนี้พระองค์ยังเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค์” อิสยาห์ 64:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คริสเตียนจำนวนมากโดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศซีกโลกตะวันตก รู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอันตราย คริสตจักรเริ่มไม่มีความหมายและวางเปล่าลง ค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมที่หล่อหลอมโดยพระกิตติคุณมานานกว่าหลายศตวรรษก็ถูกละทิ้งไปในชั่วพริบตา เป็นครั้งแรก ที่บางคนเผชิญกับการข่มเหงและสูญเสียเสรีภาพ เรามองย้อนกลับไปด้วยความอิจฉาในการฟื้นฟูในอดีต เมื่อประเทศและสังคมหลายแห่งได้รับการเปลี่ยนแปลง เราพูดกันว่า พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำเช่นนั้นอีกครั้ง

ไม่มีอะไรใหม่สำหรับประชากรของพระเจ้า คำอธิษฐานของอิสยาห์สะท้อนประสบการณ์ของเรา ศัตรูของพระเจ้าไม่รู้จักพระองค์ด้วยซ้ำ (ข้อ 2) พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ และไม่มีใครแสวงหาพระองค์ (ข้อ 7) กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตและศูนย์กลางการนมัสการ ถูกทำลายไป (ข้อ 10,11) เช่นเดียวกับยากอบและยอห์น เมื่อหมู่บ้านชาวสะมาเรียปฏิเสธพระเยซู เรามีแนวโน้มที่จะขอ ‘ไฟจากสวรรค์’ ลงมา (ลูกา 9:54) ทำไมพระเจ้าถึงไม่จัดการอะไรบางอย่างกับพวกเขา?

อย่างไรก็ตาม อิสยาห์ไม่ได้จดจ่อที่พวกเขา เขาบอกว่า มันคือพวกเราที่ทำบาปต่อไป (ข้อ 5) เราคือผู้ที่เป็นมลทิน (ข้อ 6) พระเจ้าได้ทรงซ่อนพระพักตร์จากเรา (ข้อ 7) ดังนั้น เขาจึงร้องทูลพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงสร้างและเป็นช่างปั้นเรา (ชั้น 8) ให้แหวกม่านระหว่างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินลงมา (ข้อ 1) คำถามก็คือ พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของอิสยาห์หรือไม่?

 
ตอบสนอง

ถ้าพระเจ้าเสด็จลงมาเหมือนในข้อ 1-3 คุณคิดว่าพระองค์จะทรงต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณ?

 พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.