ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2018

ความหวังที่มีชีวิต

 

เตรียมจิตใจ:

“พระเจ้าทรงประสงค์อะไรจากเจ้า?ให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตา และให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ” (มีคาห์ 6:8)

 

อ่าน : อิสยาห์ 61: 1-11

“เพราะตัวเรา ยาห์เวห์รักความยุติธรรมเราเกลียดการโจรกรรมและการอธรรมเราจะให้ค่าตอบแทนแก่พวกเขาอย่างเหมาะสมและเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเขาอิสยาห์ 61:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ผู้รับใช้ของพระเจ้าในอิสยาห์ พระเมสสิยาห์ ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยรากฐาน แทนของเก่าด้วยของใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ คนยากจนคนที่หัวใจแตกสลาย คนที่ถูกจำจอง นักโทษ (ข้อ 1) ให้เราอ่านพระธรรมตอนนี้อีกครั้งหนึ่งและดูว่า พระองค์จะทำอะไรเพื่อแต่ละคนเหล่านั้น สำหรับผู้ที่อยู่ในศิโยนผู้ไว้ทุกข์และเศร้าโศก พระองค์เสนอการแลกเปลี่ยน มีการใช้คำว่า ‘แทน’ ถึง 3 ครั้ง (ในข้อ 2,3) มองดูแต่ละอย่างและจินตนาการว่ากลุ่มเหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไรที่เห็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนนั้น แต่นิมิตนี้ไม่ได้หยุดที่ความสุขของแต่ละบุคคล ในที่นี้มีความหวังสำหรับสิ่งแวดล้อมของพวกเขา (ข้อ 4) สำหรับสังคมและเศรษฐกิจของพวกเขา (ข้อ 5,6)

ผู้นำและนักการเมืองจำนวนมากได้มีข้อเสนอให้ความหวังกับประชาชนของพวกเขา แต่สิ่งที่ทำได้จริงมักห่างไกลจากข้อเสนอ แต่สัญญานี้แตกต่างด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ ข้อเสนอนี้มาจากพระเจ้าเอง พระลักษณะสองด้านของพระองค์ที่รับประกันว่าสิ่งที่เสนอให้จะเกิดขึ้น นั่นคือ พระองค์รักความยุติธรรมและเชื่อถือได้ (ข้อ 8) คุณจะสะท้อนพระลักษณะของพระองค์ในด้านเหล่านี้ได้มากแค่ไหน?

สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความหวังที่ดีที่สุดคือ ความลึกลับคลุมเครือที่แย่ที่สุดได้กลับมามีชีวิตทันใดหลายร้อยปีต่อมา เมื่อพระเยซูอ่านพระวจนะเหล่านี้ที่ธรรมศาลาที่บ้าน แล้วบอกว่า พระคัมภีร์ตอนนี้ ที่ท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้ (ลูกา 4:20,21)

 

ตอบสนอง:

คุณมีส่วนร่วมในการรับใช้กลุ่มคนที่ได้กล่าวถึงในข้อ 1-3 หรือไม่? พระเจ้าทรงกำลังนำคุณให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อแสดงออกถึงพันธกิจของพระเมสสิยาห์ในที่ที่คุณอยู่หรือไม่?
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.