ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

 

อยู่เพื่อพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

ในชีวิตประจำวันของคุณ เมื่อไหร่ที่คุณพบว่าเป็นการยากที่สุดที่จะอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าหรือถวายเกียรติแด่พระองค์? อธิษฐานทูลประเด็นเหล่านั้นกับพระเจ้า

 

อ่านสดุดี 137

 

“เราจะร้องเพลงของพระยาห์เวห์ได้อย่างไร? ที่ในแผ่นดินต่างด้าว” สดุดี 137:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อเราอ่านพระธรรม 1 โครินธ์ เปาโลได้ตอบคำถามที่ว่า เราจะอยู่ในสังคมกับคนต่างศาสนาอย่างไร? ในที่นี้ เราเห็นชาวอิสราเอลถามคำถามเดียวกัน

            เป็นที่ชัดเจนว่า ชาวยิวบางคนได้ ‘ร้องเพลงขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดินต่างด้าว’ พระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวของ ดาเนียล เนหะมีย์ และเอสเธอร์ ท่ามกลางอีกหลายๆ คน ในเรื่องเหล่านี้ เราเห็นว่าแต่ละท่านต้องต่อสู้กับประเด็นความเป็นอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในฐานะประชากรของพระเจ้าที่แตกต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้

            ที่กล่าวถึงในข้อ 9 เราจะญาติดีต่อกันอย่างไรตามสดุดีที่ดลใจโดยพระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตา? ผู้เขียนบทกวีอาจกำลังร้องขอต่อพระเจ้า ที่จะให้วัตถุประสงค์ของเขาที่จะตัดสินความชั่วทั้งปวงสำเร็จ เป็นที่แน่นอนว่า พระเจ้าไม่พอใจใน ความตายของคนอธรรม (เอเสเคียล 33:11) คนอ่อนแอและผู้ที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ (สดุดี 82:3,4)

            เรารู้สึกเลวร้ายแค่ไหนเมื่อเห็นความผิดบาปในโลกนี้? เรามีชีวิตที่แตกต่างในฐานะลูกของพระเจ้าอย่างไรในโลกของเรา? เราทุ่มเทแค่ไหนที่จะแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์?

 

ตอบสนอง:

ขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูเราเพื่อพระนามของพระองค์ ขอทรงเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระองค์ และในความกริ้วของพระองค์ โปรดทรงระลึกถึงความเมตตากรุณา
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.