ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018

 

การแต่งงาน เพศสัมพันธ์และการหย่าร้าง

 

เตรียมจิตใจ

คุณได้เห็นชื่อเรื่องแล้ว บางที ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่คุณจะทบทวนความรู้สึกส่วนลึกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งอาจารย์เปาโลมีอะไรจะกล่าวถึงมากมายในบทที่

 

อ่าน 1 โครินธ์ 7 :1-16

...แต่ละคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้า คนหนึ่งได้รับอย่างนี้ และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้น (1 โครินธ์ 7:7)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

สังคมกรีกไม่ได้มีจรรยาบรรณแบบเดียวกันกับชาวยิว ในครึ่งหลังของข้อ 1 อาจมาจากคำสอนของกรีก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองที่มากเกินไปต่อการประพฤติผิดทางเพศ และอาจแปลตรงตัวได้ว่า “การที่ผู้ชายไม่แตะต้องผู้หญิงเลยก็ดีแล้ว” การแต่งงานจึงดูเป็นแนวป้องกันพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม” (ข้อ 1–7) มิตรภาพและความรักที่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องไม่ธรรมดา 

 

สำหรับเปาโล ความโสดเป็นเรื่องดีและให้ทางเลือกในชีวิต แม้ท่านจะเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีของประทานในการครองตัวเป็นโสด (ข้อ 8,9) ซึ่งก็ดี แต่ต้องการการทรงเรียก (ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้อีกมากใน 7:25–40).

 

ในตอนท้าย เปาโลไม่เห็นด้วยกับการหย่าร้าง (ข้อ 10–16) การผูกพันโดยการแต่งงานนั้นศักดิ์สิทธิ์และมั่นคงแน่นหนา ซึ่งต้องรักษาไว้เท่าที่จะทำได้ เปาโลชี้ให้เห็นความหวังที่คู่สมรสที่มีความเชื่อจะมีผลในระยะยาวต่อสามีหรือภรรยาที่ไม่เชื่อพระเจ้า

 

ตอบสนอง

ยังมีคำสอนอีกมากมาบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ  และเปาโลเขียนในบริบทที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่ง คูณอาจศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายมุมมองในเรื่องเหล่านี้    
พลังประจำวัน#177-มิถุนายน 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.