ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018

 

อิสรภาพและขอบเขต

 

เตรียมจิตใจ

กฎระเบียบและข้อบังคับสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน ไม่นับรวมถึงพระบัญญัติในพระคัมภีร์เดิม? หรือว่ามีวิธีอื่นที่จะดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย? แล้วเราจะดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร? 

 

อ่าน 1 โครินธ์ 6:12-20

… แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ … แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย (1โครินธ์ 6:12)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เปาโลเชื่อแน่นอนว่าธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิม (โทราห์) ได้สำเร็จสมบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์ ถ้าคุณอ่านโรมหรือกาลาเทีย ท่านค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้ บุคคลผู้หนึ่งที่เชื่อในพระคริสต์และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระกายจะเป็นอิสระจากกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งปวง ดังนั้น หมายความว่าเรามีอิสระที่จะทำไรตามที่ใจเรียกร้องโดยไม่ต้องกังวลถึงผลที่ตามมางั้นหรือ? ชาวเมืองโครินธ์บางคนต้องคิดเช่นนั้นอย่างแน่นอน และพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ใส่ความคิดเห็นของพวกเขาในเครื่องหมายคำพูด (เช่นบางตอนของข้อ 12) ซึ่งอาจารย์เปาโลกำลังอ้างถึง  

 

เปาโลตอบคำถามที่กดดันและเป็นจริงนี้อย่างไร? ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญและธรรมชาติของร่างกายของเรา ซึ่งก็เป็นตัวเราจริง ในฐานะคนของพระเจ้า (ข้อ 13–16) ด้วยเหตุผลนี้ การประพฤติผิดทางเพศจึงไม่ใช่แค่เรื่องการเคารพกฎ เรา (ทั้งจิตวิญญาณและร่างกาย) เป็นของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น เราผูกพัน..เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์” (ข้อ 17) ถ้าเราเป็นของพระเจ้า ผูกพันกับพระองค์ มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในเรา เราจึงไม่มีอิสระที่จะดำเนินชีวิตราวกับไม่มีพระองค์
[1] 

ตอบสนอง

ในข้อ 19 เปาโลกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราและชำระเราให้บริสุทธิ์ ให้นึกถึงถึงวิธีที่จะนำคำสอนนี้ไปใช้ในชีวิตของเรา 


 [1]พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.