ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

 

ความรักมั่นคงดำรงเป็นนิตย์

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทำให้คุณขอบพระคุณมากขึ้น

 

อ่าน สดุดี 136

 

จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

สดุดี 136:26

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

สดุดี 136 เป็นสดุดีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่มีการร้องรับซ้ำๆว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์’  เป็นสดุดีแห่งการขอบคุณที่ช่วยให้เราเพ่งความคิดจิตใจของเราไปที่ พระเจ้าทรงเป็นใคร และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา

            สดุดีบทนี้เคลื่อนไปอย่างไร้รอยต่อ จากพระลักษณะของพระเจ้า พระองค์ทรงประเสริฐ  ทรงอำนาจสูงสุด ทรงเป็นหนึ่งในพระราชกิจแห่งการทรงสร้าง (ข้อ 4-6) แล้วได้กล่าวถึง การทรงช่วยคนของพระองค์ออกจากอียิปต์ (ข้อ 10-16)  และพิชิตแผ่นดินให้พวกเขา (ข้อ 17-22) ก่อนที่จะสรุปจบบท (ข้อ 23-26)

            เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อจุดศูนย์รวมเดียวของสดุดีบทนี้ ที่ว่า เราจะเป็นคนที่ขอบคุณพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

ถ้าสดุดีบทนี้ให้เหตุผลเพียงพอสำหรับอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมที่จะขอบคุณพระเจ้า เราจะมีเหตุผลอะไรอีก เหมือนผู้ที่แน่ใจว่า “แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8
:38,39)  นี่คือความรักที่มั่นคงเป็นนิตย์

 

ตอบสนอง:

ใช้เวลาจดเหตุผลทั้งหมดที่คุณต้องขอบคุณพระเจ้า จบเหตุผลแต่ละข้อด้วย “เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์”

 
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.