ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018

 

คริสตจักรของใคร?

 

เตรียมจิตใจ

คุณเคยเรียกคริสตจักรของคุณโดยใช้ชื่อคนไหม? เช่น “คริสตจักรของจอห์น บราวน์” หรือ การเรียกนิกายของคุณดูจะเป็นการมองจากข้างใน? คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับนิกายคอปติก (Copts), ผู้ติดตามเวสเลย์ (Wesleyans - Methodist), คริสเตียนซีเรีย, แบพติสต์ ฯลฯ ?

 

อ่าน : 1 โครินธ์ 3:1-23  

... ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญ และอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้น ...

(1 โครินธ์ 3:10)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

คริสตจักรโครินธ์มีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน พวกเขาไม่สามารถเข้าใจว่า เบื้องหลังในทุกด้านของชีวิตใหม่ของคริสเตียนก็คือพระคริสต์เอง พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐาน ผู้ค้ำจุน และ เจ้านายเหนือทุกด้านของการดำรงอยู่ของคริสตจักร และของผู้เชื่อแต่ละคน แน่นอนที่อาจารย์เปาโลคิดว่าตัวท่านเองและคนอื่นๆ เป็นคนงาน (ข้อ 9) แต่ก็เป็นเพียงผู้ช่วยและมีส่วนร่วมเป็นรองในงานของพระเจ้า

คุณเห็นอะไรในพระธรรมตอนนี้ที่บ่งบอกถึงผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของความเข้าใจผิดๆ ของคริสตจักรโครินธ์? เราอาจจะแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกันได้อย่างไรบ้าง? ให้นึกถึงกลุ่มคริสเตียนและคริสตจักรต่างๆ คุณมีความเห็นเกี่ยวกับพวกเขาอย่างไร? หรือนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบรรยายว่าเป็น ความเห็นฝ่าย”จิตวิญญาณ” หรือการขาดวุฒิภาวะ?

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณรับรู้ถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณของพระเจ้าในตัวคุณมากขึ้น? (ข้อ 16,17)

จะมีผลประทบอะไรต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคุณ? ในโรม 8:9-17 เปาโลมีอะไรจะบอกมากกว่านี้อีก ให้อ่านพระธรรมนั้นเพื่อขยายความเข้าใจของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

 

ตอบสนอง  

ใช้เวลาอธิษฐานเผื่อกลุ่มคริสเตียนและนิกายต่างๆ ให้พระเจ้าทรงช่วยขยายความเข้าใจและเปิดใจพวกเขาและคุณด้วย 
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.