ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

 

แล้วคุณรู้ได้อย่างไร

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาจดวิธีต่างๆ ที่คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ออกมา ตัวอย่างเช่น อากาศ ความรักของคุณแม่ ตารางเวลารถไฟ อะไรผิดอะไรถูก ฯลฯ

 

อ่าน1 โครินธ์ 2:6-16

 
เพราะว่า “ใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า? เพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้ (อิสยาห์ 40:13) แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์” (1โครินธ์ 2:16)
 

สำรวจและใคร่ครวญ

หลายคนอาจบอกว่า เราไม่มีทางจะรู้จักพระเจ้าหรืออะไรเกี่ยวกับพระองค์ นอกเสียจากว่าจะทรงเปิดเผยพระองค์เองกับเรา ซึ่งเรียกว่า “การเปิดเผย” (revelation) และพระเจ้าจะต้องทรงเริ่มก้าวแรกก่อน นักศาสนศาสตร์เรียกว่า “พระคุณล่วงหน้า” (prevenient grace) และสำหรับอีกหลายคน ไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตาม ก็เหมือนหนังสือที่ปิดตายที่ยากจะเข้าใจ เราได้ยินคนพูดกันว่า “ฉันก็แค่ไม่เข้าใจ” แล้วทำไมเราต้องอนุมานว่าเราควรจะสามารถเข้าใจพระเจ้า หรือฉลาดพอที่จะแต่งเรื่องพระเจ้าขึ้น? โดยความหมายแล้ว ความคิดของเราก็จะด้อยกว่าสิ่งที่เราคิดกันว่าเป็น “พระเจ้า” อยู่แล้ว      

            ในจุดนี้ เปาโลนำเราให้รู้จักหน้าที่หลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือทำให้เรารู้จักพระเจ้า ท่านเปิดเผยพระเจ้าต่อมนุษยชาติ และเราต้องอธิษฐานขอปัญญาชนิดพิเศษและความเชื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะบอกให้มนุษย์ธรรมดารู้ได้

            ให้สังเกตว่าคำกล่าวที่มั่นใจของเปาโลในข้อ 16 ท่านพูดอย่างนี้กับคริสเตียนที่ไม่สมบูรณ์แบบเหล่านี้ได้อย่างไร? 

 

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อตัวคุณเองและผู้นำของคริสตจักรที่คุณและพวกท่านเหล่านั้นจะไม่ทำอะไรด้วยปัญญา “ทื่อๆ” ของโลกรอบตัวคุณ แต่แสวงหาปัญญาพิเศษจากพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.