ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018

 

แบ่งแยกและแตกออกจากกัน

 

เตรียมจิตใจ

ใครเป็นผู้นำคริสเตียน นักพูด หรือนักเขียนที่คุณชื่นชอบ? ใครเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ? คุณเห็นปัญหาของการมีคนที่คุณชื่นชอบหรือไม่? 

 

อ่าน : 1 โครินธ์ 1:10-17

ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและความเห็น...(1 โครินธ์ 1:10)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

มนุษย์พร้อมเสมอที่จะโต้เถียงกันหรือเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร เราควรต้องเลือกข้างและมีความคิดเห็นชัดเจน การเป็นคริสเตียนไม่ใช่ว่าเราจะต้องเห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ หรือไม่มีความเห็นอะไรเลยกับเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ให้เรานึกถึงพระเยซู  

อย่างไรก็ดี ที่เราเห็นในตอนนี้คือการเห็นไม่ตรงกันที่นำมาซึ่งความแตกแยกและแบ่งฝ่าย พวกเขาต่างมีผู้นำที่ชื่นชอบและทำให้การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คริสเตียนนั้นสะดุดลง แน่นอน เรื่องนี้มาถึงท่านจากข่าวซุบซิบ! (ข้อ 11) จากการที่เรารู้จักบุคลิกลักษณะของเปาโล เปโตรและอปอลโลในพระคัมภีร์ใหม่ คุณคิดว่าอะไรที่ดึงดูดให้คนเข้าหาท่านแต่ละคนเหล่านี้? 

ให้สังเกตว่า เปาโลปฎิเสธทุกส่วนของทั้งหมดนี้ ใน 2 โครินธ์บทที่ 10-13 ท่านเขียนว่าท่านถูกกล่าวหาว่าอ่อนแอมากและน่าสมเพช ไม่เก่งและไม่น่าประทับใจ แต่ท่านได้มุ่งความคิดไปที่ไม้กางเขนและการทรงเรียกเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ (ข้อ 17) ชื่อเสียงของท่านกับการยึดติดกับคนเหล่านั้นเป็นเรื่องรอง 

 

ตอบสนอง

คุณจะเขียนข้อ 17 เป็นคำพูดของคุณเองอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องที่เป็นศูนย์กลางที่จะทำให้

คริสเตียนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน?   
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.