ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2018

ได้รับอภัยโทษโดยไม่ต้องจ่ายราคา

 

เตรียมจิตใจ:

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักษาสัญญา ขอบคุณพระองค์ที่ให้อภัยคนบาปทั้งหลายที่กลับใจอย่างไม่คิดมูลค่า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับข่าวดีที่แท้จริง

 

อ่าน: อิสยาห์ 55:1–13

 

ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนชั่วละทิ้งความคิดของเขา ให้เขากลับมายังพระยาห์เวห์ และพระองค์จะทรงเมตตาเขา และมายังพระเจ้าของพวกเรา เพราะพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้น (อิสยาห์ 55:7)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สิ่งที่ดีที่สุดเหนือว่าสิ่งอื่นใด และเป็นของฟรีโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลย! ช่างเป็นข้อเสนอที่ดีอะไรเช่นนี้! ใครจะไม่ต้องการมีความสุขกับอาหารชั้นดีที่ทำให้น้ำลายสอ (ข้อ 2)! และใครจะไม่ต้องการชื่นชมกับสิ่งดีที่ไหลล้นมาจากพันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิด มีประสบการณ์ในความรักที่สัตย์ซื่อของพระองค์! และได้รับการสวมใส่ในสง่าราศี (ข้อ 5) นั่นฟังดูดีทีเดียว!

            แม้ว่าเงินไม่สามารถซื้อพระพรเหล่านี้ ก็มีสิ่งที่พวกเขาต้องซื้อ (ข้อ 1) ด้วยการสารภาพที่แท้จริง (ข้อ 6,7) เราไม่ต้องซบหน้าลงเพราะ เช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง พระเจ้าทรงรักที่จะ “ให้อภัยโทษโดยไม่คิดราคา” และเพราะพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเยซู ผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์จึงสามารถกระทำเช่นนั้นได้

            วิถีของพระเจ้าและแผนการของพระองค์มักไกลมากกว่าและน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่เราจะจินตนาการถึงได้ (ข้อ 8,9) ถ้อยคำของพระองค์มีชีวิตและน่าอัศจรรย์ ให้ฤทธิ์อำนาจ (ข้อ11) พระคำของพระองค์มีชีวิตและทรงพลานุภาพ (ฮีบรู 4:12; ดู ยอห์น 6:63) “คำที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ข้อความข่าวประเสริฐเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะเป็น “ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่นำความรอดมาสู่ทุกคนที่เชื่อ” (โรม 1:16) เมื่อตอบสนองด้วยความเชื่อ ผลก็คือการทรงสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) มีความชื่นชมยินดีและเกิดผล (ข้อ 12,13)

 

ตอบสนอง:

“จงมายังน้ำ...จงมาหาซื้อและรับประทาน!” (ข้อ1) ให้ใช้เวลาเพื่อใคร่ครวญพระกิตติคุณจนกว่าความยินดีและสันติสุขเริ่มไหลสู่จิตใจของคุณพลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.