ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

 

เรานิ่งเงียบอยู่ไม่ได้แล้ว

 

เตรียมจิตใจ:

วันนี้ เราระลึกถึงวันเพ็นเทคอสท์ การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์” สดุดี 139:23-24

 
 

อ่านกิจการ 2:1-13

 

เราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเอง” กิจการ 2:11

 
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

วันหนึ่ง จะมีคนเป็นจำนวนมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้ มาจากทุกประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกชนชาติและทุกภาษาจะมายืนอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า และนมัสการด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่อาจระงับอยู่ได้ (วิวรณ์ 7:9-11) นี่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่กลับกันกับการพิพากษาของพระเจ้าต่อมนุษยชาติที่หอบาเบล เมื่อพระเจ้าทำให้พวกเขามีภาษาสับสนแตกต่างกันออกไป เพราะพวกเขารวมตัวกันกบฏต่อพระเจ้า (ปฐมกาล 11:1-9)

 

การมารวมตัวกันใหม่ของบรรดาประชาชาติในการนมัสการเป็นหัวข้อหลักของบรรดาผู้เผยพระวจนะ (ตัวอย่างเช่น อิสยาห์บทที่ 60) และในพระธรรมตอนนี้ ในวันเพ็นเทคอสท์ เราเห็นนิมิตของพวกเขาเป็นจริงเป็นครั้งแรก พระเจ้าเริ่มทำลายอุปสรรคขวางกั้นนี้โดยเทพระวิญญาณลงมา โปรดสังเกตว่าที่พูดกันนั้นไม่ใช่ภาษาทูตสวรรค์แต่เป็นภาษาที่รู้กันในโลก (ฉันสงสัยว่า อาจมีคนพูดภาษาจีนหรือตากาล็อก โดยไม่เข้าใจ!) พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมายังผู้เชื่อ และประชากรจากทั่วโลกได้ยินการนมัสการพระเจ้าด้วยภาษาของพวกเขาเอง พระเจ้าทรงทำพันธกิจในการรวบรวมประชากรจากทุกชนชาติมานมัสการตลอดกาล!

 

พวกเราได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยหรือไม่ ที่จะประกาศและเป็นพยานถึงพระองค์กับเพื่อนบ้านของเราเราเต็มใจที่จะไปยังประเทศจีนหรือที่ฟิลิปปินส์ (ที่พูดภาษาตากาล็อก...) ที่จะประกาศถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์ของพระเจ้าหรือไม่ ถ้าพระองค์ทรงเรียกเรา?

 

ตอบสนอง:

คุณชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือไม่คุณได้ทุ่มเทจากใจในพันธกิจต่างๆ เพื่อพระเยซูอย่างไรบ้างพลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.