ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018

 

นำกลับมาอีกครั้ง

 

เตรียมจิตใจ:

ขอบคุณพระเจ้าที่เพราะการไถ่ของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้มีพระพรมากมายสำหรับผู้เชื่อทุกคน!

 

อ่าน:อิสยาห์ 54:1–17

 

“เพราะภูเขาทั้งหลายอาจถูกเคลื่อนย้ายไป และบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลน แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลน” พระยาห์เวห์ผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้ (อิสยาห์ 54:10)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ช่างเป็นข้อพระคัมภีร์ตอนที่จับใจและให้กำลังใจอย่างยิ่ง! มีอะไรที่สำคัญบ้างเมื่อคุณได้อ่าน? มีการอ้างอิงกี่ครั้งถึงความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่คุณสามารถพบได้? เหตุการณ์ของผู้คนในตอนนั้นเหมือนกับสมัยของโนอาห์อย่างไรบ้าง (ข้อ 9)? ใจความหลักของข้อพระคัมภีร์ดูเหมือนจะเป็นการย้ำความมั่นใจว่า ความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นของพระเจ้าจะไม่สั่นคลอน หรือพันธสัญญาแห่งสันติสุขของพระองค์จะไม่เคลื่อนย้ายไป (ข้อ 10) ลองจินตนาการว่าผู้รับสารกลุ่มแรกของข้อความนี้จะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับข้อความเช่นนี้

            ในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์ เรายังมีพระสัญญาที่น่าอัศจรรย์อีกมาก เพียงนึกถึงตอนต้นและตอนจบของโรมบทที่ 8! คุณอาจต้องการใช้เวลาใคร่ครวญถึงข้อพระคัมภีร์แห่งการย้ำความมั่นใจที่เปี่ยมไปด้วยรัศมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังรู้สึกท้อถอยในช่วงเวลานี้

            ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ เราเห็นหลายสิ่งจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาจะนำประชากรของพระองค์ให้ผ่านพ้นไป รวมทั้ง ความกลัว ความอดสูและความอาย (ข้อ 4) และการกดขี่และความสยดสยอง (ข้อ14) ในทางตรงกันข้าม พระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์จะทำให้ชีวิตของเราโดดเด่นด้วยสง่าราศี ความงดงาม สันติสุขและความมั่นคงปลอดภัย ถ้าเราเป็น “ผู้รับใช้แห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า” เรามีสิทธิทุกประการที่จะอ้างเอาพระสัญญาเหล่านี้เพื่อตัวเราเอง

 

ตอบสนอง:

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้วาดภาพการเปลี่ยนแปลงที่งดงาม จากความกลัว ความอัปยศอดสูและความละอาย ไปเป็นความโปรดปราน ความงดงามและความมั่นคงปลอดภัย ทูลขอพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยคุณนำการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไปสู่คนอื่นๆ เมื่อคุณแบ่งปันข่าวประเสริฐกับพวกเขาด้วย
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.