ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018

 

ข่าวดีสำหรับทุกคน!

 

เตรียมจิตใจ:

หยุดสักครู่ และนมัสการพระเจ้าสำหรับเสรีภาพในพระคริสต์ ที่พระองค์มีชัยเพื่อคุณ

 

อ่าน: อิสยาห์ 52:1–12

 

เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพ และผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดี ทั้งเท้าของผู้ประกาศความรอด และผู้กล่าวกับศิโยนว่า “พระเจ้าของท่านทรงครอบครอง” (อิสยาห์ 52:7)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เช่นเดียวกับบทที่แล้ว “แขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ถูกหนุนใจให้ลุกขึ้น (51:9) ดังนั้น ประชากรของพระเจ้าถูกเรียกให้ตื่นขึ้น และสวมตัวเองด้วยกำลังและความสง่างาม (ข้อ1) พวกเขาจะลืมความเป็นทาสที่พวกเขารู้จักมานาน เพราะวันใหม่ได้มาถึง พระเจ้าทนมาเพียงพอแล้วที่พระนามของพระองค์ถูกหมิ่นประมาทและดูแคลน (ข้อ 5) - เวลาที่พระองค์จะกระทำอย่างเด็ดขาดมาถึงแล้ว พระองค์บอกประชากรของพระองค์ล่วงหน้า เพื่อให้พวกเขารู้ว่าการไถ่ของพวกเขามาจากพระองค์ (ข้อ 6)

            ภาพในข้อ 7 และ 8 คือพวกยามบนกำแพงเมืองผู้ตะโกนด้วยความยินดี เมื่อพวกเขาเห็นผู้สื่อสารกำลังวิ่งมา ประกาศ “ข่าวดี!” ข่าวแห่งชัยชนะ จุดจบของการถูกข่มเหง พระเจ้าเองมาช่วยประชากรของพระองค์ เมื่อพระเยซูมาประกาศแผ่นดินของพระเจ้า (มัทธิว 4:17, 23) ซึ่งมีความสลักสำคัญแบบเดียวกัน โดยการสิ้นพระชนม์ด้วยความเสียสละของพระองค์บนไม้กางเขน และการฟื้นคืนพระชนม์อย่างมีชัย มาบัดนี้ในที่สุด พระองค์ได้ทรงจัดการกับทุกสิ่งที่กดขี่และผูกมัดเราอยู่ (โคโลสี 2:13-15)

            ความรอดนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อประชากรของพระเจ้า แต่จะต้องไปถึงที่ “สุดปลายแผ่นดินโลก” (ข้อ 10 ดู กิจการ 1:8) ดังนั้น ขณะนี้เป็นเวลาที่จะขยับเขยื้อน - ออกจากการเป็นทาสและกลับบ้านด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ เพื่อนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ (ข้อ 11)

 

ตอบสนอง

เปาโลอ้างอิงถึงข้อ 7 ในโรม 10:15 พร้อมอ้างถึงพวกเราว่าเป็นผู้สื่อสารที่ถูกส่งออกไปขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้อธิษฐานเผื่อคนที่คุณจะแบ่งปันข่าวดีกับเขาในวันนี้
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.