ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018

 

ความยินดีแห่งความรอด

 

เตรียมจิตใจ:

“ขอบคุณพระบิดา ที่ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่!”
 

อ่าน: อิสยาห์ 51:1–16

 

แล้วพวกที่ไถ่ไว้แล้วของพระยาห์เวห์จะกลับมา และจะมายังศิโยนด้วยการร้องเพลง ความชื่นบานเป็นนิตย์จะอยู่บนศีรษะของพวกเขา เขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะหนีไป (อิสยาห์ 51:11)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คุณเคยรู้สึกต้องการกำลังใจหรือไม่? ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เต็มไปด้วยการชูใจ! ในตอนนี้ เราเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังฟื้นฟูประชากรของพระองค์อย่างไรบ้าง การเกิดผลและความยินดี (ข้อ 3)

การกลายเป็นแหล่งแห่งความสว่างและความยุติธรรม (ข้อ 4,5) การมีประสบการณ์ความรอดที่จะคงอยู่ตลอดไป (ข้อ 6,8) และจุดจบของ “ความโศกเศร้าและการถอนหายใจ”(ข้อ11) แล้วเราจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีก?!

            คุณได้สังเกตถึงการอ้างอิงถึง “แขนและพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้า” หรือไม่ (ข้อ 5,9)? เมื่อพระเจ้าพับแขนเสื้อขึ้นเพื่อลงมือทำ ก็จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น! อย่างที่พระเจ้าได้ไถ่ประชากรของพระองค์จากการเป็นทาสในอียิปต์ (ข้อ 9,10) ดังนั้น ตอนนี้ พระองค์กำลังเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสในบาบิโลน - และในที่สุด ในพระคริสต์ พระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากความเป็นทาสทั้งหมดตลอดไป!

            สังเกตข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ ที่มีคำว่า “ความชอบธรรม” และ “ความรอด” ถูกใช้คู่ขนานกันไป  (ข้อ 5,6,8) แผนการช่วยกู้อันชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ จะนำให้เรากลับคืนสู่พระองค์ และท้ายสุด จะสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่ในทั้งจักรวาล (วิวรณ์ 21:3-5)!

            ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะมีผลอย่างไรต่อทัศนคติและท่าทีของเราในตอนนี้? เราไม่ควรกลัวผู้ใด (ข้อ 12,13)! และเราควรมีชีวิตในความหวัง เพราะว่า พระผู้สร้างจักรวาลได้เคลื่อนมาเพื่อชูใจเรา (ข้อ12) ปลดปล่อยเรา (ข้อ14) และรับเราเป็นชนชาติของพระองค์ (ข้อ16)

 

ตอบสนอง:

พระเจ้าตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “เราใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของเจ้า และซ่อนเจ้าไว้ในร่มมือของเรา” (ข้อ16) ขอบคุณพระองค์ที่คุณได้รับการปกป้องโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และได้รับถ้อยคำให้กล่าวออกมา
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.