ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018

ตื่นขึ้นเพื่อรับฟัง

 

เตรียมจิตใจ:

พระเยซูทรงอดทนต่อนรก เพื่อให้เราได้รับสวรรค์ ให้เรานมัสการพระองค์ในตอนนี้

 

อ่าน: อิสยาห์ 50:1–11

 

นี่แน่ะพระยาห์เวห์องค์เจ้านายทรงช่วยข้าพเจ้าใครจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความผิด? ดูสิพวกเขาทุกคนจะหลุดลุ่ยไปเหมือนเสื้อผ้า ตัวแมลงจะกัดกินพวกเขาเสีย (อิสยาห์ 50:9)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เรามองว่าผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไร (ดูข้อ 10)? ท่านดูอ่อนแอและไร้พลัง ศัตรูของท่านทรมานท่านอยู่ (ข้อ 6) แต่รูปลักษณ์ภายนอกแท้จริงเป็นสิ่งหลอกลวง สำหรับความทุกข์ทรมานทั้งสิ้นของท่านเกิดขึ้นเพียงเพราะนี่เป็นแผนการของพระเจ้าสูงสุด

            ผู้รับใช้มาเพื่อนำพระพรผ่านถ้อยคำของท่าน ที่ได้เรียนรู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด (ข้อ 4) ท่านเข้าใจว่า เส้นทางของท่านจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทน และเช่นเดียวกับลูกที่เชื่อฟังอย่างแท้จริง ไม่ดื้อดึงแต่ไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 5) ท่านไม่พยายามที่จะหลีกหนีจากการข่มเหงและความเจ็บปวด

            สังเกตความแน่วแน่ของผู้รับใช้ ท่านทำหน้าของท่านให้เหมือนหินเหล็กไฟ (ข้อ 7 ดู ลูกา 9:51) ท่านรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุดกำลังช่วยท่านและจะแก้ต่างให้ท่าน อนาคตเป็นของท่านไม่ใช่ของศัตรู (ข้อ 9)

ในโรมบทที่ 8 เปาโลปรับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อหนุนใจเราในทุกๆ การข่มเหงที่เราเผชิญ เรารู้ว่า ในพระคริสต์ เราจะไม่ถูกลงโทษ (โรม 8:1,33,34) ดังนั้น อย่ากลัวที่จะเสียหน้าในตอนนี้ พระคริสต์ได้ทรงตายเพื่อเรา และกำลังทูลขอเพื่อเรา! และอย่าคิดว่าความทุกข์ใดๆ จะสามารถหยุดไม่ให้คุณมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าได้ - เพราะไม่มีความทุกข์ใดๆ สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ (โรม 8:39)!

 

ตอบสนอง:

ถ้าคุณกำลังทนทุกข์และไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด ให้ยำเกรงและวางใจในพระเจ้า และรับรู้ว่าเป็นการทรงนำของพระองค์ ไม่ใช่แค่เพื่อให้ทุกข์ทรมาน (ข้อ 10,11)
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.