ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2018

รีบกลับบ้าน!

 

เตรียมจิตใจ:

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระสัญญาที่ว่า “ผู้ที่หวังในเราจะไม่ผิดหวัง” (ข้อ 23ค)

 

อ่าน: อิสยาห์ 49:8–26

 

โอ ฟ้าสวรรค์ จงเปล่งเสียงชื่นบาน และแผ่นดินโลก จงชื่นชมยินดีเถิด โอ ภูเขาเอ๋ย จงร้องด้วยความเปรมปรีดิ์ เพราะพระยาห์เวห์ได้ทรงปลอบโยนชนชาติของพระองค์แล้ว และทรงสงสารคนของพระองค์ที่ถูกข่มใจ (อิสยาห์ 49:13)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ใจ! ประชากรของพระเจ้า ซึ่งเป็นเชลยอยู่ในความมืดมาก่อน ถูกนำกลับบ้านด้วยความปลอดภัย! พวกเขาคิดว่า พวกเขาถูกทอดทิ้งและถูกลืม (ข้อ14) แต่คำมั่นสัญญา ของพระเจ้าต่อบุตรที่รักของพระองค์นั้น มั่นคงยิ่งกว่าความรักของแม่ลูกอ่อนที่มีต่อลูกของเธอ (ข้อ 15-17) ด้วยความเมตตาอันใหญ่หลวง ขณะนี้ พระองค์ทรงปลอบโยนพวกเขา (ข้อ 13 ดู 40:1) ประชากรของพระเจ้าจากทุกทิศได้รีบกลับมายังแผ่นดิน (ข้อ17,18) จะมีผู้คนมากมาย (ข้อ 19-21) มีความช่วยเหลือมากมายจากผู้มีอิทธิพล (ข้อ 22,23) และเกียรติอันยิ่งใหญ่แทนความอับอาย (ข้อ 24-26)

            พระเยซูไม่ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อชนชาติยิวเท่านั้น “แต่เพื่อรวบรวมลูกพระเจ้าที่กระจัดกระจายให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว” (ยอห์น 11:52) พระองค์ทรงมีแผนสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดที่จะรู้ว่า พระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยให้รอดและไถ่ประชากรของพระองค์ (ข้อ 26)

            คุณรู้สึก “ทุกข์ระทมและเป็นหมัน... เป็นเชลยและถูกขับไล่” หรือไม่ (ข้อ 21)? เงยหน้าขึ้นเพื่อมองสิ่งที่พระเจ้ากำลังกระทำ! รีบกลับบ้าน! หาที่ของคุณในชุมชนนานาชาติที่ได้รับการไถ่แล้ว!

 

ตอบสนอง:

“ในเวลาโปรดปรานเราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้า” )2 โครินธ์6:2 และดูข้อ 8ดังนั้นให้เรามุ่งหน้าไปสู่สิ่งดีๆ ทั้งหมดที่เป็นของเราในพระคริสต์ และหนุนใจผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน!
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.