ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

 

การระลึกถึง

 

เตรียมจิตใจ:
เมื่อเราหยุดเพื่อที่จะคิดถึงพระเมตตาและความห่วงใยของพระเจ้า การนมัสการก็มีแนวโน้มที่จะตามมา

                                                       

อ่านสดุดี 135

 

“เพราะพระยาห์เวห์จะประทานความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์ และทรงพระกรุณาแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์” สดุดี 135:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ผู้เขียนสดุดีได้กำหนดบริบทสำหรับการประพันธ์ของท่าน ดูเหมือนท่านจะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ในการไปเยือนตามที่พระเจ้ากำหนด และกำลังเฝ้าดูการนมัสการของเจ้าหน้าที่พระวิหาร ‘ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า’ เป็นผู้นำการสรรเสริญพระเจ้า และผู้เขียนสดุดีก็สะท้อนกลับด้วยเพลง ให้สังเกตคำสรรเสริญ พระเจ้า”ทรงแสนดี” และ”น่ายินดี” และทรงโปรดปรานอิสราเอลให้เป็นชนชาติของพระองค์เอง

จุดเด่นประการหนึ่งของการสะท้อนกลับคือการเปรียบเทียบพระเจ้ากับรูปเคารพต่างๆ ในภูมิภาค เขาได้เกริ่นไว้แล้วในช่วงต้น “องค์เจ้านายของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งสิ้น” (ข้อ 5) และกลับมาพูดถึงในข้อ 15-18  โดยสรุปว่ารูปเคารพทั้งหมดไม่มีชีวิต และผู้ที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็จะเป็นเหมือนกัน (ข้อ 18)
            แล้วทุกวันนี้เรานมัสการอย่างไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นคนรอบข้างไล่ตามค่านิยมที่ไม่มีชีวิต และดำเนินชีวิตอย่างมืดมน? เราเคยติดเชื้อพวกเขาหรือไม่?

การรักษาที่ผู้เขียนสดุดีใช้คือการระลึกถึงการอพยพของอิสราเอล พระเจ้าทรงทำให้ชาวอียิปต์และศัตรูอื่นๆ พ่ายแพ้ไป พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์จะทรงมีชัยต่อศัตรูที่ไม่มีชีวิต และพระองค์จะทรงป้องกันและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่วางใจในพระองค์ ดังนั้น การสรรเสริญจึงเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมของเราต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เท่านั้น!

 

ตอบสนอง:

เมื่อเรานมัสการ เราเคลื่อนจากเพียงแค่คิดไปสู่การมีส่วนร่วมของทั้งชีวิต โดยหัวใจของเรานำพา มันเป็นการตอบสนองของเราต่อพระเจ้าที่เติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่เราระลึกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.