ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2018

 

ถูกขัดเกลาด้วยการทดสอบ

 

เตรียมจิตใจ:

“องค์พระผู้เป็นเจ้า ลูกสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงทราบจุดจบตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว และพระองค์กำลังกระทำทุกสิ่งในโลกนี้ และในชีวิตของลูก เพื่อพระสิริอันยิ่งใหญ่จะมีแด่พระองค์”

 

อ่าน: อิสยาห์ 48:1–11

 

ดูสิ เราได้ถลุงเจ้าแล้ว แต่ไม่เหมือนเงิน เราได้ทดสอบเจ้าในเตาของความทุกข์ยาก

(อิสยาห์ 48:10)
 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าแห่งอิสราเอลมีข้อความมาถึงประชากรของพระองค์-สำหรับผู้ที่ “พึ่งพาพระเจ้าของอิสราเอล” (ข้อ 2) ในอดีต พระองค์ประกาศเหตุการณ์ในอนาคต จากนั้น “ทันใดนั้น” พระองค์ได้ทำและมันก็เป็นไปตามนั้น (ข้อ 3) บางทีคุณอาจนึกถึงบางสิ่งที่คล้ายกับสิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเอง พระเจ้าตรัสว่า “ตั้งแต่นี้ไป เราจะเล่าสิ่งใหม่ให้เจ้าฟัง... เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในเวลานี้ ไม่ใช่นานแล้ว” (ข้อ 6,7) สำหรับประชากรของพระเจ้า “สิ่งใหม่” เหล่านี้ อ้างอิงไปถึงการช่วยให้รอดพันของพระเจ้าที่มีเพื่อพวกเขาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน เป็นเงาของการช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่กว่าจากความมืดบอดและการเป็นทาสฝ่ายจิตวิญญาณ

            เมื่อคนเหล่านั้นผู้ซึ่งมองย้อนกลับไปถึงการไถ่สำหรับเราโดยพระเมสสิยาห์ และมองไปข้างหน้าถึงการสร้างใหม่ทั้งสิ้นของจักรวาล เราชื่นชมยินดีที่พระเจ้าของเรากำลังประกาศและกระทำสิ่งใหม่เสมอ คำถามคือ เราจะดื้อดึงและกบฏเหมือนกับประชากรของพระเจ้าในยุคเดิมหรือไม่? (ข้อ 4,8) หรือเราจะยินยอมให้การทดสอบที่เราเผชิญนั้นขัดเกลาชีวิตของเรา (ข้อ10, 1 เปโตร 1:6,7) สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาคือว่า ท่ามกลางความยุ่งยากในชีวิต เราเรียนรู้ที่จะจับตามองที่พระเยซูเสมอ (ฮีบรู 12:2) และในสิ่งที่พระองค์ต้องการจะทำในเราและผ่านเรา

 

ตอบสนอง

“องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานสติปัญญาแก่ลูกว่า ควรจะทำอย่างไรบ้าง ที่จะประกาศกับเพื่อนๆและเพื่อนบ้านถึงสิ่งอัศจรรย์ที่พระองค์ทำเพื่อลูก เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักกับพระเยซูมากขึ้น”

 
 พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.