ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2018

ใครคือผู้ที่คุณไว้วางใจ?

 

เตรียมจิตใจ:

ใคร่ครวญสักครู่เพื่อระลึกถึงความไว้วางใจได้ของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่คุณปลอดภัยเมื่ออยู่ในพระองค์

 

อ่าน: อิสยาห์ 47:1–15

 

เจ้ารู้สึกมั่นคงอยู่ในความอธรรมของเจ้า เจ้าว่า “ไม่มีใครเห็นข้า” สติปัญญาของเจ้าและความรู้ของเจ้าทำให้เจ้าหลงไป และเจ้าจึงคิดในใจของเจ้าว่า “ข้านี่แหละ และไม่มีผู้อื่นอีก” อิสยาห์ 47:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คำประกาศของการพิพากษาต่อเมืองและอาณาจักรบาบิโลนคือการทำลายล้างในบทวิจารณ์ของเมืองนี้

            ประการแรก เมื่อพระเจ้านำชาวบาบิโลนมาทำลายเยรูซาเล็ม และนำประชากรของพระองค์ไปเป็นเชลย เพราะบาปของพวกเขา แต่เจ้าไม่ได้แสดงความกรุณาต่อเขา เจ้าวางแอกอย่างหนักไว้บนบ่าของคนแก่ (ข้อ 6) ประการที่สอง พวกเขาไว้วางใจในตัวเอง “เจ้าผู้รักความเพลิดเพลินคือผู้นั่งอยู่อย่างมั่นคง” (ข้อ 8) พวกเขาคิดว่าไม่มีใครสามารถโค่นล้มพวกเขาจากเมืองของพวกเขาได้  ประการที่สาม พวกเขาพึ่งพาในที่ปรึกษาแห่งวิทยาคมและโหราศาสตร์เพื่อให้นำทางพวกเขา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยผู้คนให้รอดได้ พวกเขาไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดได้จากการพิพากษาที่จะมาถึง! (ข้อ 10-15)

            ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นปัจจุบัน เป็นการง่ายสำหรับพวกเราเพียงใดที่จะไว้วางใจในคุณค่าของโลกนี้มากเกินไป และคิดว่าเราสบายดีแล้ว ในขณะที่พระเจ้ามองว่าเราเปลือยเปล่าและถูกปกคลุมด้วยความน่าละอายใจ (ดู วิวรณ์ 3:17-20) ข่าวดีคือว่า เมื่อเราหันจากการไว้วางใจในตัวเราเอง หรือในที่ปรึกษาซึ่งไม่ได้รู้จักพระเจ้า เราก็สามารถรับการอภัย การคืนดีและความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริง

 

ตอบสนอง

“พระผู้ไถ่ของพวกเรา พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล”

 (ข้อ4) ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะพิพากษาลงโทษคนชั่วในวันหนึ่ง และตอนนี้ยังมีความหวังสำหรับผู้ที่ยอมต่อความเมตตาของพระองค์ เพื่อนำพวกเขาให้สารภาพผิดและกลับใจใหม่ (โรม 2:4)
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.