ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2018

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2018

 บทนำสู่พระธรรมอิสยาห์บทที่ 46-55

พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยให้รอดได้!

 

พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและฤทธิ์อำนาจผู้ซึ่งห่วงใยคนของพระองค์และสามารถจะช่วยให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์ยากทุกสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่ พระองค์มีอยู่จริงหรือไม่? บางครั้งเรารู้สึกท้อแท้ใจและสงสัยในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นไปเหมือนเดิม แต่บางครั้ง พระเจ้าส่งผู้สื่อสารของพระองค์เพื่อประกาศถึงสิ่งที่พระองค์กำลังกระทำ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พระองค์กำลังย้ำเตือนเราว่า พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผู้มาเพื่อช่วยกู้เราจากความทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเอง

 

ประชากรของพระเจ้าซึ่งตกไปเป็นเชลยที่บาบิโลน มีเรื่องมากมายที่ทำให้พวกเขาหมดกำลังใจ แต่พระธรรมตอนที่เราจะอ่านนั้นเต็มไปด้วยคำสัญญาอันน่าอัศจรรย์ พระเจ้าของพวกเขากำลังยกผู้ช่วยนำพาให้รอด ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถกลับบ้านได้อีกครั้ง แต่ดียิ่งไปกว่านั้น ผู้นั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาฝ่ายจิตวิญญาณที่อยู่ลึกลงไป ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะลบมลทินสำหรับบาปของพวกเขา พระองค์จะถูกยกขึ้นจากความตายและกลายเป็นแสงสว่างสู่ชนชาติต่างๆ

 

สิ่งที่เน้นย้ำในพระคัมภีร์บทต่อไปนี้ คือ วิธีที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะกระทำเพื่อปลอบโยนประชากรของพระองค์ พระองค์จะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์การเมือง กายภาพ จิตใจและจิตวิญญาณ เพื่อนำพวกเขาให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ให้อยู่ในสันติสุขและความรุ่งเรือง เมื่อผู้ที่เชื่อว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จในพระเยซู เราก็ทราบได้ว่าพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงเป็นความรักและมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้น จะอยู่กับเรา ผ่านปัญหาและการทดลองทุกอย่างที่เราเผชิญ จนกว่าเราจะได้อยู่กับพระองค์และประชากรของพระเจ้าทุกคนตลอดไป

 

ผู้เขียน: แอนดรู คล้าก (Andrew Clark)

แอนดรู เคยเป็นบรรณาธิการของพลังประจำวัน ท่านและ Pat ภรรยา รับใช้เป็นเวลาหลายปีในฐานะมิชชันนารีในฮ่องกงร่วมกับ OMF International ไม่นานมานี้ ท่านกำลังช่วยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟู

 

 

 
พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2018

กำลังแบกหรือถูกแบก?

 

เตรียมจิตใจ:

นำความทุกข์ของคุณมายังพระเจ้า และวางไว้ที่นั่น

 

อ่าน: อิสยาห์ 46:1–13

 

โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย จงฟังเราและทุกคนที่เหลืออยู่ในวงศ์วานของอิสราเอล ผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่เกิด แบกมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ (อิสยาห์ 46:3)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า ยิ่งเรามีสิ่งของมากขึ้นเท่าไหร่ สิ่งของเหล่านั้นกลับเข้ามาครอบครองเรา แทนที่เราจะเป็นผู้ครอบครอง? เวลาอันมีค่าและความรักในจิตใจของเราถูกครอบครองอย่างง่ายดายด้วยสิ่งที่ไม่ได้มีคุณค่านิรันดร์ รูปเคารพเข้ามาได้หลายรูปแบบและหลายรูปร่างในโลกทุกวันนี้

ในตอนต้นของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ มีการเปรียบเทียบอันน่าทึ่งระหว่างรูปเคารพกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ รูปเคารพเป็นภาระและต้องถูกแบกหาม (ข้อ 1,2) แต่ในทางตรงกันข้าม พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์คือผู้เดียวที่แบกเราอยู่! จากเปลสู่หลุมศพ พระองค์ทรงค้ำจุนและช่วยกู้เรา (ข้อ 3,4)

วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเรียกเราเพื่อให้วางภาระหนัก ความกังวลใจของเราไว้ที่พระองค์ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรา (1เปโตร 5:7) เปาโลกล่าวไว้อย่างน่าจดจำว่า อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐาน (ฟีลิปปี 4:6) องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรอคอยที่จะเมตตาเรา (อิสยาห์ 30:18) และจะเทสันติสุขของพระองค์เข้าสู่จิตใจของเรา ถ้าเราเลิกไว้วางใจในรูปเคารพและมอบทุกสิ่งแด่พระองค์

ปัญหากับรูปเคารพคือ สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถช่วยเราให้พ้นจากปัญหาได้ (ข้อ 7) ในทางตรงกันข้าม พระเจ้าของเราทรงสามารถช่วยกู้เราได้ พระองค์ได้เตรียมผู้พิชิต “จากตะวันออก” (ข้อ11) ไซรัส (อิสยาห์ 44:28) เพื่อช่วยคนของพระองค์ให้รอดจากชาวบาบิโลน และนำพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยและการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซู ได้ทรงนำการช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ (ข้อ13)

 

ตอบสนอง

‘ไม่มีผู้ใดเป็นเหมือนพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ในวันนี้ ’พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.