ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2018

 

ความหวังที่ถูกหน่วงไว้

 

เตรียมจิตใจ:

“ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้อ่อนใจแต่การสมปรารถนาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต” (สุภาษิต 13:12) คุณเคยรอคอยบางสิ่งมาเป็นเวลานานแล้วหรือไม่? ให้อธิษฐานเผื่อสิ่งนั้นในตอนนี้

 

อ่าน:โรม 15:23–33

แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยู่ในแว่นแคว้นเหล่านี้ต่อไป ข้าพเจ้ามีความปรารถนามาหลายปีแล้วที่จะมาหาท่าน เมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้าจะแวะมาหาพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านขณะที่ไปตามทางนั้น (โรม 15:23,24ก)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในพระธรรมตอนนี้ เปาโลได้เป็นแบบอย่างให้กับเรา  ท่าน “มีความปรารถนามาหลายปีแล้ว” ที่จะได้พบเพื่อนๆของท่านในกรุงโรม แต่ก็ยังไม่ได้ไปหาพวกเขา เนื่องจากความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือการประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน และแม้ว่าขณะนั้นพันธกิจของท่านสำเร็จแล้ว ท่านก็ต้องใช้เวลาเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อช่วยเหลือคริสเตียนที่นั่น ความรักเช่นนี้เป็นแบบที่ท่านได้กล่าวถึงในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านในบทต่างๆ ก่อนหน้านี้ เป็นความรักที่วางความต้องการของตัวเองลง เพื่อเห็นแก่พระกิตติคุณและความจำเป็นของผู้อื่น

อะไรคือสิ่งที่ช่วยให้ท่านดำเนินต่อไปได้  แม้จะมีความปรารถนาแต่ก็ยังยินดีทำเพื่อผู้อื่น? นั่นคือ ความเชื่อของท่านในความรักและพระสัญญาของพระเจ้า “
และข้าพเจ้ารู้ว่า เมื่อมาหาท่านนั้น ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์” (ข้อ29)

 

ตอบสนอง:

คุณกำลังหวังในสิ่งใด?  สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเพ่งไปที่น้ำพระทัยพระเจ้า และแผนการที่ใหญ่ยิ่งกว่าของพระองค์ได้อย่างไร? วิธีของเปาโลจะช่วยให้คุณอธิษฐานแตกต่างออกไปหรือไม่?
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.