ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2018

 

จงส่องสว่าง

 

เตรียมจิตใจ:

ใครคือคนแรกที่แบ่งปันข่าวประเสริฐให้คุณฟัง หรืออธิบายให้คุณเข้าใจ? ใครคือบุคคลสำคัญในเส้นทางแห่งความเชื่อของคุณ?

อ่าน:โรม 15:14–22

อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้ว (โรม 15:20) 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

         

          ความกระตือรือร้นของเปาโลในพระธรรมตอนนี้ทำให้เห็นความภูมิใจในการเป็นคนแรกที่บุกเบิกพันธกิจไปยังคนต่างชาติ อาจฟังดูเหมือนเป็นความปรารถนาที่เห็นแก่ตัว เพื่อทำคะแนนและชื่อเสียงให้แก่ตัวเอง แต่ข้าพเจ้าคิดว่า นี่เป็นเพียงการทำหน้าที่ตามบทบาทที่พระเจ้าประทานให้สำเร็จ ไม่ใช่ว่าท่านต้องการชื่อเสียง แต่เพราะท่านรักที่จะเห็นเมื่อแสงสว่างเข้าสู่ดวงตาของผู้คนและรู้ว่าพระเจ้าทรงกระทำกิจอีกครั้งผ่านชีวิตท่าน

ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มีส่วนในการนำคนบางคนมาสู่อาณาจักรของพระเจ้าหรือเติบโตหยั่งรากลงสู่การเป็นสาวก ไม่ว่าเราจะเป็นคนแรกเหมือนเปาโลที่พระเจ้าใช้ในชีวิตของพวกเขา หรือเป็นเพียงผู้หนึ่งที่ทรงใช้ในขณะนี้

เราทุกคนต่างถูกเรียกให้ “สร้างสาวก” ไม่ว่าเราจะเป็น “ผู้รับใช้” อย่างเป็นทางการ หรือรับใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้าน ที่ทำงานหรือที่โรงเรียน คุณเหมาะกับที่ไหน? คุณจะเป็นเหมือนเปาโลหรือไม่ ที่ปรารถนาจะประกาศข่าวประเสริฐในที่และกับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อน หรือคุณคิดว่าตัวเองเหมาะกับการเก็บเกี่ยวในที่มีผู้ปลูกไว้แล้ว? อาจเป็นได้ที่คุณกำลังรดน้ำเมล็ดพืชอยู่ คือการนำความจริงไปสู่คนกลุ่มหนึ่งหรือกำลังช่วยคนหนึ่งคนใดให้เดินอยู่ในเส้นทางของเขา


ตอบสนอง
:

เปาโลแสดงให้เราเห็นว่าเป็นการดีที่จะตั้งเป้าหรือพยายามมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลมากขึ้น ทูลขอพระเจ้าให้ประทานสิ่งที่คุณจะทำเพื่อพระองค์ได้มากขึ้นในวันนี้

 พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.