ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤษภาคม 2018

พลังประจำวันวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2018

การยอมรับที่ไม่สมควรได้รับ
 
เตรียมจิตใจ:
“พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว”
 
อ่าน:โรม 15:7–13
“ทุกประชาชาติ จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด และให้ชนชาติทั้งหมดยกย่องพระองค์”โรม 15:11


สำรวจและใคร่ครวญ:


ขณะที่เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ยังเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นที่อาณาจักรของพระเจ้าได้เปิดแก่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว ปัจจุบันเราที่เป็นคนต่างชาติถือเอาว่าพระคริสต์ทรงเสียสละเพื่อเราและเพื่อชาวยิวด้วยเช่นกัน

แต่พระธรรมตอนนี้ จะช่วยให้เราหยุดคิดและระลึกถึงของขวัญอันล้ำค่านี้ ที่พระบิดาทรงประทานให้เรา และถ้าคุณเป็นชาวยิว คุณก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากของขวัญนี้ เพราะเราได้รับการทรงเลือกก่อนการทรงสร้างโลกเพื่อให้ได้รับการไถ่โดยโลหิตพระคริสต์

ความขัดแย้งที่เปาโลกล่าวถึงในบทที่14 มาจากความเห็นที่แตกต่างกัน ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระหว่างกฎบัญญัติของชาวยิวกับเสรีภาพของพันธสัญญาใหม่ แต่เปาโลกล่าวชัดเจนว่าไม่มีใครดีกว่าใครในสายพระเนตรของพระเจ้า เราแต่ละคนจะต้องเป็นที่ยอมรับจากพระเจ้าเพราะพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ ไม่ใช่เพราะความดีที่เราทำหรือการที่เราเชื่อฟังบัญญัติของพระองค์ ดังนั้น เราต้องยอมรับแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน

 
ตอบสนอง:

 

วัฒนธรรมของเราในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะสงสัยและหวาดกลัว “ผู้อื่น” มากกว่าที่เคยเป็นมา ผู้ที่ดูแตกต่างจากเราจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นคนนอก และจะต้องทำเพื่อให้ได้การยอมรับจากเรา ให้ระลึกถึงความจริงที่ว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นคนนอก และได้รับการต้อนรับเข้าสู่ความรักและอ้อมแขนที่เปิดออก ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการยอมรับจากพระองค์
พลังประจำวัน#177-พฤษภาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤษภาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.