ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-30ธันวาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2017

 
จงร้องเพลง
 
เตรียมจิตใจ:

ถ้าเป็นไปได้ ให้เปิดเพลงสรรเสริญและนมัสการแล้วร้องตาม ให้ใจของคุณจดจ่อที่การสรรเสริญ

 

อ่าน : อิสยาห์ 12:1–6

““จง​ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระยาห์เวห์ เพราะ​พระองค์​ทรง​ทำ​กิจ​อัน​ดี​เลิศ จง​ให้​เรื่องนี้​เป็น​ที่​รู้​กัน​ทั่วไป​ใน​แผ่นดิน​โลก” อิสยาห์ 12:5

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ในบทนี้มีอยู่ 2 บทเพลง เพลงหนึ่งสำหรับแต่ละบุคคล (ข้อ 1,2) และอีกเพลงหนึ่งสำหรับกลุ่ม (ข้อ 4-6) ความหวาดกลัว การชำระให้บริสุทธิ์ และการมอบถวายความเชื่อฟังในพระวิหารบัลลังก์ของพระเจ้า (บทที่ 6) เป็นชั่วขณะส่วนตัวของอิสยาห์ แต่มีผลกระทบยาวนาน คำพูดของเขายังเป็นที่อ่านกันของคนเป็นล้านๆ ทุกวันนี้ เช่นเดียวกัน อาหัสได้ตัดสินใจส่วนตัวที่ละเลยคำสั่งของพระเจ้า คนทั้งชาติต้องทนทุกข์ทรมาน (7:12)


พระพิโรธของพระเจ้าได้เปลี่ยนเป็นการปลอบโยน
(ข้อ 1) ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทำตามอำเภอใจ หรือ ‘เปลี่ยนใจ’ พระพิโรธและการปลอบโยนเชื่อมโยงกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เราได้รับความรอดโดยเอาตัวเข้าไปอยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าผู้ทรงเกลียดบาป  พระองค์เป็นผู้เดียวที่ทรงอำนาจและแรงจูงใจที่จะจัดการทุกสิ่ง พระองค์ทำเช่นนั้นอย่างไร? อิสยาห์จะให้รายละเอียดมากกว่านี้ในบทเพลงผู้รับใช้ ที่จะปรากฎในพระธรรมอิสยาห์ในบทต่อๆไป แต่บอกเป็นนัยล่วงหน้าคือ ‘องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลอยู่ท่ามกลางพวกท่าน’ (ข้อ 6) พระเจ้าสามารถอยู่ท่ามกลางเรา เพราะพระองค์ทรงสภาพมนุษย์ คือองค์พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้จัดหาและผู้ให้น้ำแห่งชีวิต (เปรียบเทียบข้อ 3 กับยอห์น 4:10 วิวรณ์ 22: 1,2)

 

เราจะตอบสนองอย่างไร? เมื่อคนของพระเจ้าเข้าใจในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเขา ก็อดไม่ได้ที่จะขอบพระคุณ ร้องออกพระนามและเป็นพยานเกี่ยวกับพระองค์ในโลกนี้ (ข้อ 4)

 
ตอบสนอง:

 

ทูลขอพระเจ้าที่จะแสดงให้คุณรู้ว่าจะร้องเพลงสรรเสริญนี้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร ในความสัมพันธ์กับทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ
พลังประจำวัน#175-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.