ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-28ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017

ถูกเลือก

                       

เตรียมจิตใจ:

โลกของเราไม่เข้าใจความเชื่อของเรา อธิษฐานทูลขอความอดทนและกำลังจากพระเจ้า

 

อ่าน : อิสยาห์ 10:20–27

“คน​ที่​เหลือ​อยู่​จะ​กลับมา​ยัง​พระเจ้า​ผู้ทรงฤทธิ์ คือ​คน​ที่​เหลือ​อยู่​ของ​ยาโคบ” อิสยาห์ 10:21

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าได้ตั้งอัสซีเรียให้นำการพิพากษาของพระองค์มายังอิสราเอล แต่พวกเขาก็พลาดที่จะรับรู้พระองค์ และถูกทำลายไปในที่สุด (10:5-19,25) แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากการบุกรุกของอัสซีเรียก็หันกลับมาหาพระเจ้าของพวกเขา (ข้อ 20-22) ‘ผู้ที่เหลืออยู่’ จึงไม่ใช่เป็นเพียงคนที่รอดตายทางกายเท่านั้น พวกเขารอดทางจิตวิญญาณด้วย เป็นคนที่ ‘พึ่งพิงในพระเจ้าอย่างแท้จริง’ (ข้อ 20)

อิสยาห์ไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะคนเดียวที่พูดเรื่องคนที่เหลืออยู่ มีคาห์คนร่วมสมัยกับอิสยาห์เขียนว่า “ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พระเจ้า​เหมือน​พระองค์​ผู้​ทรง​อภัย​บาป และ​ทรง​มองข้าม​การ​ทรยศ ของ​คน​ที่​เหลือ​อยู่​อัน​เป็น​มรดก​ของ​พระองค์​ท่าน?” (มีคาห์ 7:18) อีก 100 ปีต่อมา ระหว่างการตกต่ำของยูดาห์ เยเรมีย์และเศฟันยาห์ก็พยากรณ์ในแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน

วันนี้ เมื่อคริสต์ศาสนากำลังตกต่ำในแถบตะวันตก ซึ่งดูเหมือนว่าความเชื่อของเรากำลังจะตาย แต่ผู้ที่หันออกไปเป็นเพียงคริสเตียนตามธรรมเนียมเท่านั้น ศาสนาคริสต์กำลังขยายตัวอย่างมากในประเทศต่างๆ ในอัฟริกา ในเกาหลีใต้และจีน แกนกลางของผู้เชื่อที่แท้จริงยังตั้งมั่นคงอยู่

ในเวลาของอิสยาห์ ก็เช่นเดียวกับปัจจุบัน คนของพระเจ้าไม่ต้องกลัวศัตรูที่ล้อมรอบเราอยู่ (ข้อ 24) วันหนึ่งพระเจ้าจะ ‘แยกทะเล’ ของการเป็นปรปักษ์ ฝ่ายโลกและศาสนาที่สอนเท็จ(ข้อ 26) และเราจะเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรของพระองค์ (ข้อ 27)

 
ตอบสนอง:

ให้เลือกปัญหาด้านหนึ่งของสังคมที่ทำให้คุณกังวลใจ และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยกระทำ
พลังประจำวัน#175-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.