ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-27ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017

หันกลับหรือถูกไฟเผา
 
เตรียมจิตใจ:
 

ถ้าคุณมีปัญหาหรือทุกข์ยากกับความอัปลักษณ์ของความอธรรม ไม่ว่าจะในชีวิตของคุณ ชีวิตของคนที่คุณรู้จัก หรือจากหน้าข่าว ให้ทูลขอพระเจ้าทรงดูแลเรื่องนี้

 

อ่าน: อิสยาห์ 9:18 10:4

 

“เพราะ​ความ​อธรรม​ก็​ไหม้​เหมือน​ไฟ​ไหม้… ” อิสยาห์ 9:18

                                               
สำรวจและใคร่ครวญ:

ในฤดูร้อนที่เหมือนเตาอบของออสเตรเลีย ไฟป่าสามารถพัดกระหน่ำไปในพื้นที่กว้าง เปลวไฟจากยอดไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง แม้กระทั่งข้ามแม่น้ำและทางหลวง น้ำมันยูคาลิปตัส จากใบของมันจะลุกเป็นไฟที่ร้อนจัดจากเปลวไฟ เป็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีมนุษย์คนไหนจะวิ่งตามทัน

ความบาปไม่ใช่ ‘ความสนุกที่ไม่มีอันตราย’ มันกระโดดจากชีวิหนึ่งไปยังอีกชีวิตหนึ่ง เผาไหม้ทุกสิ่งที่สูงส่งและสวยงามตามทางของมัน (9:18) เราเห็นสิ่งนี้ในในการกดขี่ที่โหดร้าย ความไม่เป็นธรรม ละเลยผู้ด้อยโอกาส และอาชญากรรมอื่นๆ ที่ทำให้เราท้องไส้ปั่นป่วน เช่นการร่วมเพศกับเด็กและฆาตกรรม

เราอาจอยากคิดถึงความถึงความรักของพระเจ้ามากกว่าพระพิโรธ แต่เมื่อเผชิญกับความบาปที่ทำลายชีวิต อะไรจะเป็นการปลอบโยนที่ดีกว่า ที่รู้ว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นเผาไหม้ร้อนแรงกว่าบาป (9:19)? พระองค์จะไม่ปล่อยให้ความชั่วร้ายอยู่ไปตลอดกาล “วันทำลายล้าง” กำลังจะมาถึง  (10:3) ความชั่วร้ายของอิสราเอลได้สิ้นสุดที่การโจมตีจากอัสซีเรีย (ข้อ 3,4) ความชั่วร้ายของเราได้รับการจัดการโดยการตายของพระเยซู เราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระและดำเนินชีวิตที่กลับใจและชอบธรรม

 
ตอบสนอง:

ถ้าคุณได้ทำบาป ทูลขอพระเจ้าทรงอภัยให้คุณในพระนามของพระเยซู ถ้าคุณรู้ว่ามีใครที่ต้องการการให้อภัย อธิษฐานเพื่อว่าเขาจะกลับมาหาพระเจ้าในขณะที่ยังมีเวลาอยู่
พลังประจำวัน#175-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.