ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-18ธันวาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017

โอกาสที่สูญไป

เตรียมจิตใจ

คุณเคยอดรนทนไม่ไหวที่จะเปิดบทต่อไปของชีวิตคุณไหม? สิ่งใดที่หยุดคุณไว้? ใช่พระเจ้าไหม?

อ่าน1 ซามูเอล 24:1-22

“ขอพระยาห์เวห์ทรงพิพาษาระหว่างข้าพระบาทและฝ่าพระบาท ขอพระยาห์เวห์ทรงแก้แค้นแทนข้าพระบาทต่อฝ่าพระบาท แต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทำอะไรต่อฝ่าพระบาท” 1 ซามูเอล 24:1-22

สำรวจและใคร่ครวญ:

ซาอูลได้รวบรวมกำลังพลจำนวนมากพอควรเพื่อตามไล่ล่าดาวิด พระองค์ได้รับข่าวกรองที่แม่นยำ ซาอูลได้เจอตัวท่านในที่สุด แต่...ผลลัพธ์นั้นต่างไปจากที่ซาอูลคิดไว้อย่างมาก (ข้อ 21, 22) ให้เราใคร่ครวญดูมุมมองที่เกิดขึ้นของซาอูล ดาวิด ทหารของดาวิด และพระเจ้าเถิด

ดาวิดเลือกที่จะรับราชการต่อซาอูล นานเกินช่วงเวลาที่ปลอดภัยเสียด้วยซ้ำ (1 ซามูเอล 20:1) ลึกลงไปข้างในจิตใจท่านยังคงยึดถือว่า ซาอูลคือกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ ทุกคนรู้ว่าซาอูลเป็นกษัตริย์ที่ล้มเหลว ในถ้ำนั้นพระองค์กลายเป็นเป้าหมายที่ถูกจัดการได้อย่างง่ายดาย (ข้อ 18) และดาวิดรู้ว่าวันหนึ่งท่านจะกลายเป็นกษัตริย์ดั่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับท่านไว้ ซาอูลก็รู้เรื่องนี้เช่นกัน (ข้อ 20) แต่ดาวิดปฏิเสธที่จะใช้อำนาจของท่านเร่งการได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ การทรงเรียกของพระเจ้าจะเป็นจริงในเวลาและวิธีการของพระองค์

ผู้นำคริสตชนหลายคนได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจของพวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จ แต่เลือกใช้วิธีการ และทำในเวลาที่ผิด แล้วเมื่อไหร่กันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับที่จะทำสิ่งที่ถูกในแบบของเรากัน ไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับเรื่องนี้ แต่สิ่งที่ดาวิดทำ ได้สอนให้เรารู้ว่าตัวตนของเราข้างในต่างหากที่สำคัญ ท่านได้แสดงการให้เกียรติ นับถือ จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความโอบอ้อมอารี สร้างความสงบสุข และเลือกที่จะอดทนรออย่างเหมาะสม

ตอบสนอง:

ให้เราทูลขอพระเจ้าที่จะทรงให้จิตใจที่สามารถแยกแยะได้ว่าเมื่อใดควร และไม่ควรทำสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์ที่ยาก
พลังประจำวัน#175-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.