ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-17ธันวาคม

 พลังประจำวัน วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017

ความหวังที่ไม่ทำให้ผิดหวัง

 

เตรียมจิตใจ :

เมื่อฉันกลัว ความเชื่อของฉันจะเสื่อมถอย แต่พระคริสต์ทรงยึดข้าพเจ้าไว้แน่น

 

อ่าน : สดุดี 119:113-128

“พระองค์​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​และ​เป็น​โล่​ของ​ข้าพระองค์ ข้าพระองค์​หวัง​ใน​พระวจนะ​ของ​พระองค์” สดุดี 119:114

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณจะทำอะไร เมื่อคำอธิษฐานเพื่อช่วยให้รอดชีวิตไม่ได้รับคำตอบ? คุณจะตอบสนองอย่างไร เมื่อคุณรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าท่ามกลางคนรอบข้าง และโดยเฉพาะเมื่อคุณถูกบีบบังคับให้ทำอะไรสักอย่าง? เมื่อผู้เขียนสดุดีถูกกดดันให้ยอมแพ้และยินยอม เขายังคงเลือกทำสิ่งยุติธรรมและถูกต้อง (ข้อ 121, 118) ในข้อเหล่านี้ ผู้เขียนสดุดีมีความหวัง เป็นความหวังที่ทำงานในขณะนั้นและยังทำงานอยู่ในขณะนี้ เป็นความหวังที่ทอดสมอในความเชื่อในความดีงามของพระลักษณะของพระเจ้า โดยเชื่อวางใจในพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกต้องยั่งยืนตลอดกาล (ข้อ 116,128) ซึ่งไม่เคยล้าสมัย

 

เราจะพบว่าเราเองไม่อดทนเมื่อเปรียบกับพระเจ้า แต่นั่นก็ไม่ทำให้เราหยุดที่จะรอคอยคำตอบและพระสัญญาที่เป็นจริง (ข้อ 123) ผู้เขียนสดุดีปฏิเสธที่จะยอมแพ้แต่ยังรอคอยความหวังในพระเจ้า (ข้อ 114) เพราะว่า  เขาเชื่อวางใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขาและเชื่อในพระลักษณะของพระเจ้า (ข้อ 124) และเขาก็ยอมรับว่าเขาเองยังมองไม่เห็นภาพที่ใหญ่กว่านี้ (ข้อ 125) สุดท้าย ความกลัวคำพิพากษาของพระเจ้า ได้แสดงออกในเชิงบวกและได้รักษาไว้ตลอดชีวิตของผู้เขียนบทสดุดี (ข้อ 120) ได้ป้องกันเขาจากการที่คิดอยากทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนา

 

ตอบสนอง :

เตือนตัวเองถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่คุณในพระวจนะของพระองค์ ใช้สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณเอง และปล่อยให้เปลวไฟแห่งความหวังจุดประกายในใจคุณ
พลังประจำวัน#175-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.