ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot




อ่านพลังประจำวัน-6ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017

ผลลัพธ์ของความบาป

เตรียมจิตใจ
เชื่อฟังพระเจ้านั้นยากเพียงใด แล้วการแก้สิ่งผิดพลาดไปแล้วให้กลับมาถูกต้องเช่นเดิมล่ะ ให้เราทูลขอพระเจ้าที่จะทรงตรัสสอนตลอดการเรียนรู้จากการกระทำของกษัตริย์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

อ่าน1 ซามูเอล 15:1-31
“ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา...”-1 ซามูเอล 15:22

สำรวจและใคร่ครวญ:
คนอามาเลขได้จู่โจมคนอิสราเอลอย่างโหดเหี้ยมระหว่างที่พวกเขาเดินทางในถิ่นทุรกันดารนั้น (เฉลยธรรมบัญญัติ 25:17-19) สิ่งนี้ทำให้พระเจ้าทรงโกรธยิ่งนัก ซามูเอลได้ทูลต่อซาอูลอย่างชัดเจนว่าด้วยเหตุนี้ให้กำจัดคนอามาเลขให้สิ้นไปเสีย (การทำลายเมืองอย่างสิ้นซากเป็นสิ่งที่เห็นชอบกันในยามสงครามสมัยนั้น ต่างจากปัจจุบันนี้ที่ความเชื่อในพระคริสต์ผู้ทรงทำลายความตายไปจนสิ้น นั้นเป็นเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พระเจ้าจอมโยธาพอพระทัยได้)

แต่ซาอูลได้ทำลายเฉพาะคนและสัตว์ที่พระองค์ทรงดูถูกและเห็นว่าไร้ค่าเท่านั้น พระองค์ไม่ทรงตระหนักหรือว่ากำลังฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้า พระองค์ไม่สามารถปกปิดเสียงร้องของฝูงแกะไว้ได้ (ข้อ 14, 20,21) พระองค์และเหล่าทหารตั้งใจจะถวายสัตว์เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาจริงหรือ พระองค์ทรงแอบแฝงสิ่งใดไว้ในใจขณะที่ทรงสร้างอนุสาวรีย์เพื่อยกย่องพระองค์เอง (ข้อ 12) การลงโทษของพระเจ้านั้นเกินกว่าที่จะเจรจาต่อรองได้ (ข้อ 28,29)

ซาอูลได้แสดงความเสียใจต่อการบาปที่เขาได้ทำลงไป และยังคงได้เป็นกษัตริยต่อไปสักระยะ แม้ว่าจะทรงถูกถอดถอนจากพระเจ้าแล้ว แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงทอดทิ้งพระองค์ ซามูเอลได้ร่วมเดินทางไปนมัสการพระเจ้ากับซาอูลเป็นครั้งสุดท้าย การกลับใจอย่าแท้จริงนั้นทำให้ได้รับการอภัย แต่ผลลัพธ์ของความบาปยังคงอยู่เช่นเดิม ดั่งที่กษัตริย์ดาวิดได้ประสบใน 2 ซามูเอล 11,12

ตอบสนอง:
เราทำผิด ยอมรับผิด ทูลขอการอภัยจากพระเจ้าอย่างมั่นใจ และได้รับการทรงอภัยนั้น แต่เรายังคงต้องดำเนินชีวิตกับผลลัพธ์จากบาปของเรา มีมุมใดในชีวิตคุณที่เป็นจริงเช่นนี้บ้าง




พลังประจำวัน#175-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ธันวาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ธันวาคม



Copyright © 2010 All Rights Reserved.