ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017

ความเจ็บปวดของการแยกจากกัน
 

เตรียมจิตใจ:

อ่านโยบ 42:1-3 และใช้เวลาสักครู่สงบเงียบต่อพระพักตร์พระเจ้า

 

อ่าน : โรม  9:1-18

“เพราะฉะนั้น ทุกสิ่ง​จึง​ไม่​ขึ้น​กับ​ความ​ตั้งใจ​หรือ​ความ​มานะ​ของ​มนุษย์ แต่​ขึ้น​อยู่​กับ​พระเมตตา​ของ​พระเจ้า” โรม 9:16
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บทที่ 8 จบลงด้วยการประกาศอย่างเด่นชัดว่า “ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์” (8:39) แต่นี่ดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่เปาโลเห็นขณะที่เขามองดูประชาชาติของเขาด้วยมรดกทางจิตวิญญาณทั้งหมดของพวกเขา (ข้อ 4,5)

ชาวยิวไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐอย่างที่เขาหวัง พวกเขาดูเหมือนแยกจากความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ ทำให้เขาเจ็บปวดและเขาเองพร้อมที่จะถูกตัดขาดเองจากความรักของพระเจ้าเพราะเห็นแก่พี่น้องชนชาติเดียวกับเขา (ข้อ 3)

ในโรมบทที่ 9-11 เปาโลกำลังปล้ำสู้กับปัญหาการเลี้ยงดูในคริสตจักรที่กรุงโรม

ในเบื้องต้น ก็เหมือนกับคริสตจักรส่วนใหญ่ในเวลานั้น จะประกอบด้วยชาวยิวและชาวต่างชาติ ชาวยิวอาจเป็นคนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงการปกครองของจักรพรรดิคลาวดิอุส (ค.ศ. 41-54) พวกยิวถูกขับออกจากโรม ซึ่งรวมถึงคริสเตียนชาวยิวเช่นอาควิลลาและปริสสิลลา (ดูกิจการ 18:2) จากนั้นคริสตจักรจึงประกอบด้วยคนต่างชาติทั้งหมด

เมื่อคริสเตียนชาวยิวกลับไปกรุงโรม เขาพบว่าคริสตจักรแตกต่างไปมาก ตอนนี้จุดยืนเขาอยู่ตรงไหน? พระเจ้าได้เคลื่อนต่อออกไปจากชาติยิว? เปาโลยืนยันว่า พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวไป เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สืบเชื้อสายจากอับราฮัมเป็นอิสราเอล (ข้อ 6)

 

ตอบสนอง:

คุณอาจมีความร่วมสึกร่วมกับเปาโลที่ทุกข์ใจในการที่สมาชิกในครอบครัวขาดจากความรักของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ อธิษฐานเผื่อพวกเขา หรือสมาชิกในครอบครัวของเพื่อนที่อยู่ในภาวะเดียวกัน
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.