ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017

คงอีกไม่นาน!

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ควร คุณอาจพบว่าสดุดี 42 สามารถช่วยคุณที่จะแสดงความปรารถนาของคุณต่อพระเจ้า

 

อ่าน : โรม  8:18-39

“แต่​ถ้า​เรา​หวัง​ว่า​จะ​ได้​สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่​เห็น เรา​จึง​มี​ความ​อดทน​คอย​สิ่งนั้น” โรม 8:25
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คำหนึ่งที่เปาโลใช้อธิบายพระวิญญานบริสุทธิ์คือ “arrabon” (ดู 2 โครินธ์ 1:22; 5:5; เอเฟซัส 1:14) ซึ่งหมายถึง การฝาก การวางมัดจำ การรับประกันหรือค้ำประกัน ในกรีกยุคใหม่ คำนี้หมายถึง “แหวนหมั้น” นี่เป็นคำอธิบายที่ดีจริงๆ ในประสบการณ์ของคริสเตียน ซึ่งดูเหมือนการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์กับ ‘ผู้ที่เรารัก” เป็นจริง เราสุขสนุกที่ได้อยู่ด้วยกัน แต่เรายังต้องรอคอยการเติมเต็มในสิ่งที่เราได้ลิ้มลองมา

ดังนั้น นอกเหนือจากทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่อธิบายไว้ในบทนี้แล้วเรายังประสบกับความทุกข์ทรมาน (ข้อ 18) อึดอัดไม่พอใจ (ข้อ 20) ความปรารถนาและการรอคอย (ข้อ 23) แต่เรารอด้วยความหวังอย่างมั่นใจเพราะเราได้สัมผัสกับ "ผลแรก" (ข้อ 23) ของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

หัวใจของพระธรรมตอนนี้คือความคิดเกี่ยวกับความหวัง (ข้อ 24,25) ความหวังของคริสเตียนไม่ใช่ความคิดตามใจปรารถนา แต่คาดหวังด้วยความมั่นใจในสิ่งเราได้รับจากพระเจ้า  ดังนั้น ในเวลานี้ของ “เดี๋ยวนี้และยังก่อน” เราสามารถมั่นใจในความรักของพระเจ้า ผู้ทรงเคลื่อนไหวสิ่งที่ทรงสร้างทุกสิ่งอย่างไม่อาจต้านทานได้ตามเป้าหมายที่ทรงเลือกไว้ และพระเยซูได้ข้ามเส้นชัยนี้แล้ว และกำลังทำทุกอย่างที่จะทำให้เราไปถึงที่นั่นด้วย (ข้อ 34)

ตอบสนอง:

เราไม่เพียงแต่รอคอย เรามีบทบาทที่สำคัญที่จะนำอนาคตที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ด้วยการอธิษฐาน (ข้อ 26,27) ให้พระวิญญาณทรงอธิษฐานผ่านคุณในขณะนี้ พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.