ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017

ชีวิตในพระวิญญาณ
 

เตรียมจิตใจ:

อ่านสดุดี 126 และแบ่งปันความตระหนักที่เหลือเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ เงยหน้าและปล่อยให้สายฝนแห่งพระพรพรมลงบนหน้าคุณ

 

อ่าน : โรม  8:9-17

“เพราะว่า​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ทรง​นำ​ใคร คน​นั้น​ก็​เป็น​บุตร​ของ​พระเจ้า” โรม 8:14
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวเกินจริงถึงความแตกต่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำกับคริสเตียน คำนิยามเบื้องต้นของการเป็นคริสเตียนคือมีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย (ข้อ 9) พระวิญญาณจะทำให้ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นขึ้นมาและรับประกันชีวิตหลังความตายของเราในกายที่เหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นขึ้นมา (ข้อ 11) พระวิญญาณตามตัวหนังสือคือพระวิญญาณของพระเยซู (สังเกตการใช้สลับกันไปมาระหว่าง ‘พระวิญญาณของพระเจ้า’ กับ ‘พระวิญาณของพระคริสต์’ ในข้อ 9)  เนื่องจากพระวิญญาณของพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ทรงอยู่ภายในคริสเตียน จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดในโลกที่เราจะร้องเรียกพระเจ้าว่า พระบิดา (ข้อ 14-16) และมีความมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตเช่นเดียวกับพระเยซู (ข้อ 17)

แม้ว่าทั้งหมดนี้เป็นความใจกว้างอย่างน่าอัศจรรย์ใจ และเป็นของขวัญที่เราไม่สมควรได้รับจากพระเจ้า แต่เราก็มีส่วนได้รับ ภายในครอบครัวชาวโรมัน ทั้งทาสและบุตรผู้เป็นทายาทต่างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อหัวหน้าครอบครัว ทั้งคู่ยอมรับในอำนาจที่ชอบธรรมแต่จากจุดยืนที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น เรามี ‘ภาระผูกพัน’ (ข้อ 12) ที่จะอยู่ในชีวิตใหม่ตามพระวิญญาณ เราทำเช่นนี้อย่างอิสระและชื่นชมยินดี อย่างเต็มศักดิ์ศรีในการเป็นบุตรของพระเจ้าพระบิดาของเรา

 

ตอบสนอง:

‘พระบิดา วันนี้ของทุกๆ วัน ข้าพระองค์รับของขวัญที่วิเศษของพระวิญญาณด้วยความยินดี ข้าฯ ขอมอบชีวิตไว้ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณ และจะดำเนินชีวิตอย่างบุตรของพระองค์’
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.