ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017

ระบอบเดิม
 

เตรียมจิตใจ:

‘ข้าแต่​พระยาห์เวห์ พระองค์​ได้​ทรง​ตรวจสอบ​ข้าพระองค์ และ​ทรง​รู้จัก​ข้าพระองค์” (สดุดี 139:1) ใช้เวลาสักครู่รับรู้ถึงการทรงสถิตอยู่ด้วย ความรักและการทรงรู้จักคุณของพระเจ้า

 

อ่าน : โรม  7:7-25

“ด้วยว่า​ใน​ตัว​ข้าพเจ้า คือ​ใน​เนื้อหนัง​ของ​ข้าพเจ้า​ไม่มี​ความ​ดี​ใด​อยู่​เลย เพราะว่า​เจตนา​ดี​ข้าพเจ้า​ก็​มี​อยู่ แต่​การ​ดี​นั้น​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้​เลย” โรม 7:18
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตสองแบบ วิถีเดิมคือตามธรรมบัญญัติ และวิถีใหม่คือตามพระวิญญาณ (ข้อ 6) เปาโลได้ขยายความในวิถีเดิม เปาโลกำลังพูดถึงวิถีชีวิตก่อนเป็นคริสเตียนหรือ? ถ้าเป็นเช่นนั้น ทำไมคริสเตียนจำนวนมากจึงคิดว่าข้อเหล่านี้เหมือนกัน?

ในแง่หนึ่ง เปาโลกำลังสอนบทเรียนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เขาพูดเกี่ยวกับความบาปเข้ามาในโลกและวิธีที่ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเปิดเผยความบาปนั้น (ข้อ 7) และวิธีที่ธรรมชาติของมนุษย์ที่ผิดบาป ตอบสนองต่อธรรมบัญญัติของพระเจ้าในทางตรงกันข้าม (ข้อ 8) ความปรารถนาที่ขัดแย้งกันที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ยังทำตามใจตนเอง (ข้อ 18-20) และทำให้เราเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้ (24) เป็นที่ชัดแจ้งว่า นี่ไม่ใช่ความผิดของธรรมบัญญัติ แต่เป็นผลจากอะไรบางอย่างที่ลึกลงไปในจิตใจของมนุษย์ (ข้อ 21-23)

วิถีเดิมของชีวิตถูกครอบงำโดยความปรารถนาอันแรงกล้าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมนุษย์ที่ตกต่ำ (ดูข้อ 5)  ธรรมชาติที่ผิดบาปแบบเดิมนั้นจะคงอยู่อย่างดีทั้งในคริสเตียนและผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียน อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีทางเลือกที่เราจะสำรวจต่อในวันพรุ่งนี้ ขอบพระคุณพระเจ้า!

 

ตอบสนอง:

สดุดี 139 เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเรา มาตอนจบ ประโยคนั้นได้เปลี่ยนเป็นการทูลเชิญให้ ‘ตรวจสอบและรู้จักเรา’ เป็นการดีที่เราจะใช้ประโยคเหล่านี้ในคำอธิษฐานของเรา’
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.