ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
 

เตรียมจิตใจ:

“ถ้า​ธรรมบัญญัติ​ของ​พระองค์​ไม่​เป็น​ความ​ปีติยินดี​ของ​ข้าพระองค์ ข้าพระองค์​คง​พินาศ​ไป​ใน​ความ​ทุกข์ยาก​แล้ว” สดุดี 119:92

อ่าน : โรม  7:1-6

“แต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติ คือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้ เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเก่า แต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะพระวิญญาณ” โรม 7:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เปาโลใช้การแต่งงานเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างเรากับธรรมบัญญัติ จุดหลักของท่านคือ ความตายทำให้ความผูกพันทางกฎหมายสิ้นสุดลง ขณะที่ผู้หญิงก็มีอิสระที่จะแต่งงานใหม่เมื่อสามีตาย ดังนั้นโดยผ่านการตายของพระคริสต์  เราก็มีอิสระที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่ถูกผูกมัดโดยธรรมบัญญัติ ยิ่งกว่านั้น เช่นเดียวกับที่พระเจ้าอวยพรการแต่งงานให้​พวกเขา​“จง​มี​ลูกดก​ทวี​มากขึ้น​จน​เต็ม​แผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:28) ดังนั้นในชีวิตใหม่ของเรา เราต้อง ”เกิดผลถวายแด่พระเจ้า” (ข้อ 4) การเรียกร้องความชอบธรรมของพระเจ้ายังคงเป็นเช่นเดิม แต่พฤติกรรมของคริสเตียนจะตามแหล่งใหม่คือ ‘แนวทางใหม่ตามพระวิญญาณ’ (ข้อ 6)

ภรรยาของฉันมักจะให้รายการยาวเหยียดถึงงานที่ฉันต้องทำ ฉันไม่พอใจในสิ่งที่ได้รับและก็ผลัดวันประกันพรุ่งซึ่งก็ทำให้เธอไม่พอใจมาก แล้วฉันก็ได้รับการเปิดเผย! ฉันรักภรรยาและต้องการทำให้เธอพอใจ เธอให้รายการที่ต้องทำเพื่อให้ฉันช่วยที่จะแสดงออกถึงความรักของฉัน ฉันควรจะทำงานนั้นไม่ใช่เพราะฉันต้องทำ แต่เพราะว่าฉันต้องการจะทำ

โดยพระเยซู คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมได้สำเร็จ

“เรา​จะ​ให้​ใจ​ใหม่​แก่​พวกเจ้า และ​เรา​จะ​บรรจุ​วิญญาณ​ใหม่​ไว้​ภายใน​ของ​เจ้า​ทั้งหลาย เรา​จะ​นำ​ใจ​หิน​ออก​จาก​เนื้อ​ของ​เจ้า และ​ให้​ใจเนื้อ​แก่​เจ้า เรา​จะ​ใส่​วิญญาณ​ของ​เรา​ไว้​ภายใน​ของ​เจ้า​ทั้งหลาย แล้ว​ทำ​ให้​เจ้า​ดำเนิน​ตาม​กฎเกณฑ์​ของ​เรา และ​รักษา​กฎหมาย​ของ​เรา ทั้ง​ทำ​ตาม​นั้น” (เอเสเคียล 36:26,27)

ตอบสนอง:

‘ข้าแต่พระเจ้า ไม่ใช่เพราะข้าพระองค์ต้องทำ แต่เพราะข้าฯ ต้องการจะทำ ข้าฯ เลือกที่จะรับใช้พระองค์ในวันนี้ ด้วยความรักและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์’
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.