ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017

คุณต้องรับใช้ใครบางคน
 

เตรียมจิตใจ:

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ ขอทรงสำรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์” (สดุดี 86:11) ใช้เวลาสักครู่ให้จิตใจของคุณจดจ่อในการนมัสการ

 

อ่าน : โรม  6:15-23

“พวกท่าน​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​ถ้า​ท่าน​ยอม​ตัว​รับใช้​เชื่อฟัง​ใคร ท่าน​ก็​เป็น​ทาส​ของ​ผู้​ที่​ท่าน​เชื่อฟัง​นั้น คือ​เป็น​ทาส​ของ​บาป​ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย หรือ​เป็น​ทาส​ของ​การ​เชื่อฟัง​ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​ความ​ชอบธรรม?” โรม 6:16
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระคริสต์ได้ทรงปลดปล่อยเราจากธรรมบัญญัติของโมเสส แต่เปาโลช่วยให้เราเห็นชัดเจนว่า มนุษย์นั้นไม่เคยเป็นอิสระ ความเป็นอิสระดูน่าสนใจเพราะมนุษย์มักถูกล่อลวงให้คิดว่าพวกเขาสามารถ ‘เป็นเหมือนพระเจ้า’ ได้ (ปฐมกาล 3:5) แต่ความเป็นอิสระเช่นนี้สามารถนำสู่การเสพติด ผูกมัดและตายในที่สุดเหมือนดาราร็อกหลายคนที่เราเห็น  เรากลายเป็น ‘ทาสของ​การโสโครก​และ​ของ​การ​บาป​ซ้อน​บาป​อย่างไร’ (ข้อ 19) ในเนื้อเพลงของบ็อบ ดีแลน ‘คุณอาจรับใช้มาร หรือคุณอาจรับใช้พระเจ้า แต่คุณต้องรับใช้ใครบางคน’

ในโลกสมัยโบราณ ผู้ปกครองที่มีอำนาจจะตั้งรูปปั้นของพวกเขาไว้ทั่วจักรวรรดิเพื่อแสดงถึงอำนาจของพวกเขา ในทางเดียวกัน มนุษย์ซึ่งถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าก็แสดงถึงอาณาจักรของพระองค์ และชีวิตของเราที่มอบถวายแด่พระองค์ ก็จะแสดงออกถึงการครอบครองและความชอบธรรมของพระองค์ เราจะเป็นเหมือนพระเจ้าเมื่อเราถวายตัวเราแด่พระองค์ในความเชื่อฟัง ซึ่งจะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ (ข้อ 19)

 

ตอบสนอง:

วันนี้เป็นของขวัญที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นไปได้ เรามีอิสระที่จะเลือกจากทางเลือกมากมาย แม้ว่าสิ่งต่างๆในแต่ละวันได้ถูกกำหนดไว้แล้วก็ตาม เรายังสามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่อย่างไรและอยู่เพื่อใคร เราสามารถเลือกชีวิต (โยชูวา 24:15)
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.