ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน

 พลังประจำวัน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017

ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์

 

เตรียมจิตใจ :

ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า และรู้ว่าเมื่อคุณยื่นออกไปหาพระองค์ พระองค์ก็จะเข้าใกล้คุณ เพื่อความมั่นใจ ให้อ่านพระวจนะด้วยความหิวกระหาย ที่จะเข้าใจและมีใจที่จะเชื่อฟัง

 

อ่าน : สดุดี 119:25-48

“ดูเถิด ข้าพระองค์​โหยหา​ข้อ​บังคับ​ของ​พระองค์ ขอ​ทรง​รักษา​ชีวิต​ข้าพระองค์​ไว้ โดย​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระองค์​เถิดนี่​คือ​การ​ปลอบโยน​ใน​ความ​ทุกข์ยาก​ของ​ข้าพระองค์ คือ​พระสัญญา​ของ​พระองค์​ให้​ชีวิต​แก่​ข้าพระองค์” สดุดี 119:40, 50

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ในสดุดีนี้ที่เขียนขึ้นอย่างฉลาด แต่ละตอนจะเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องแยกกันออกไป และผู้เขียนก็เป็นหนี้ภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาที่เราพบในพระธรรมสุภาษิต สำหรับสามตอนที่เราอ่านในวันนี้ ผู้เขียนสดุดีเผชิญความท้าทายความเชื่อของเขาในพระเจ้า และชีวิตเขาสามารถตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ของพระเจ้า สามประการคือ ความเศร้าโศก ความเห็นแก่ตัว และความอับอาย ความท้าทายทั้งสามนี้เชื่อมโยงกัน เขาเศร้าโศกเกี่ยวกับจุดอ่อนของเขาเองและทางเทียมเท็จ (ข้อ 28,29) และตระหนักในตอนต่อมาว่า มีเรื่องมากมายที่รบกวนความมุ่งมั่นของเขาในทางของพระเจ้าที่ไม่อาจแยกออกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นแก่ตัวและความหยิ่งยโส ประการที่สาม ยังมีคนเยาะเย้ยเขา (ข้อ 42) ในการอุทิศตนของเขาต่อกฎบัญญัติของพระเจ้า

อุปมาเรื่องผู้หว่านพืชก็แสดงให้เห็นความท้าทายที่คล้ายคลึงกันต่อการเติบโตอย่างแข็งแรงของเมล็ดพืชคือพระวจนะของพระเจ้า การที่รากไม่หยั่งลึก ความกังวลชีวิตในโลกนี้ และการถูกเยาะเย้ย สามารถฉกฉวยเอาศักยภาพในการดำรงชีวิตไป

การตอบสนองของเขาตลอดบทสดุดีโดยเฉพาะที่นี่ คือการวอนขอต่อพระเจ้าที่จะเข้าใจทางแห่งกฎเกณฑ์ของพระองค์ (ข้อ 33) และมีประสบการณ์ที่สดใหม่กับความรักมั่นคงของพระองค์ (ข้อ 41) ไม่ว่าคุณจะพบกันความท้าทายในความเชื่ออย่างไร คุณก็สามารถร้องทูลวิงวอนพระเจ้าจากใจได้เช่นกัน

ตอบสนอง :

ทูลขอพระเจ้าที่จะทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่คุณ และเติมเต็มคุณด้วยความรักมั่นคงของพระองค์
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.