ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017

กษัตริย์ที่พระเจ้าเลือก

 

เตรียมจิตใจ :

เราแต่ละคนมีเอกลักษณ์ส่วนบุคคล ทั้งด้านการทรงสร้างของพระเจ้า และของประทาน หรือโอกาสที่พระเจ้าให้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญของพระองค์ที่มอบให้ชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะส่วนตัว คุณสมบัติ และประสบการณ์ ในวันนี้ให้คุณมอบความรัก และการรับใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณต่อพระองค์

 

อ่าน : 1 ซามูเอล 10:1–27

 

ซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่า พวกเจ้าเห็นผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกไว้แล้วหรือ? ในท่ามกลางประชาชนไม่มีใครเหมือนเขาและประชาชนจึงร้องเสียงดังว่า ขอพระราชาทรงพระเจริญ”  1 ซามูเอล 10:24

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ซามูเอลรู้สึกอย่างไร เมื่อเขาเจิมซาอูลเป็นกษัตริย์ (ข้อ 1)? สิ่งนี้ไม่ใช่แผนการที่พระเจ้าจะชอบพระทัยนัก (ข้อ 19) แต่เป็นความต้องการของประชาชนที่อยากจะเหมือนชนชาติอื่นๆ (8:20) บัดนี้ พวกเขามีกษัตริย์หนุ่มสูงใหญ่ดูดี ที่พวกเขาใฝ่ฝัน (9:2) แต่เขาก็ยังไม่ใช่คนในอุดมคติ

พระเจ้าทรงฟื้นฟู และให้อภัย (และให้สิ่งดีเกิดขึ้นจาก) ความเป็นมนุษย์ที่ดื้อรั้นของพวกเราอยู่เสมอ เราจะพบว่า พระองค์ทรงเริ่มอวยพร และนำซาอูลมาอย่างไร สิ่งแรก ซาอูลมีประสบการณ์การทรงนำจากพระเจ้าอย่างเจาะจงทั้งเรื่องใหญ่ ๆ ไปจนถึงเรื่องเล็ก ๆ (ข้อ 2-4) จากนั้นพระเจ้าทรงนำให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับความยินดีโดยการสวมทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 6) ซึ่งเป็นการยืนยันว่า พระเจ้าได้ทรงเจิมเขาสำหรับงานที่รออยู่ข้างหน้า สุดท้าย เขาถูกเลือกโดยการจับฉลากจากท่ามกลางเผ่า และพงศ์พันธุ์ทั้งหลายของอิสราเอล และการจับฉลากที่ไร้ซึ่งพระหัตถ์พระเจ้านั้น ให้โอกาสอะไรเกิดขึ้นบ้าง (ข้อ 19-20)? แต่จากทั้งหมดนี้ ซาอูลก็ยังไม่มีความมั่นใจเลย (ข้อ 16, 22) มีคำวิพากษ์วิจารณ์เขา (ข้อ 27) แล้วเขาจะเจริญก้าวหน้าในบทบาทนี้ได้หรือไม่?

 

ตอบสนอง :

พวกเราแต่ละคนกำลังอยู่ใน กระบวนการสร้างที่ยังไม่เสร็จเหมือนอย่างซาอูล! ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเติมเต็ม เมื่อข้าพระองค์ว่างเปล่า ขอทรงสอนในสิ่งที่ข้าพระองค์ควรจะรู้ ขอทรงสร้างในสิ่งที่ปรารถนาจะให้ข้าพระองค์เป็น โดยอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์โดยเห็นแก่พระเยซู”
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.