ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017

วัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงกัน

 
เตรียมจิตใจ :                                                           

พระเจ้าสนพระทัยทุกส่วนในชีวิตของเรา ไม่เพียงแค่ส่วนที่เราคิดว่าดีแล้ว หรือส่วนที่เราสามารถนำแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม ทูลขอให้พระองค์ทรงตรวจสอบ และชำระ (และเติมให้เต็มด้วยพระคุณของพระองค์) ชีวิตส่วนตัวของคุณในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องความหวัง และแผนการของคุณ

 

อ่าน : 1 ซามูเอล 8:1–22

และพระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า จงฟังพวกเขาเถิด และจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้พวกเขา” 1 ซมอ. 8:22

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เมื่อซามูเอลอายุมากขึ้นสู่วัยชรา  การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และประชาชนก็มีวิถีทางของพวกเขาเอง ซามูเอลปรารถนาจะให้บุตรชายรับช่วงต่อหน้าที่ที่ท่านเคยทำ แต่พวกเขากลับขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้เผยพระวจนะ และไม่ซื่อสัตย์ (ข้อ 2-3) พวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลเรียกร้องอยากจะมีพระราชา (ข้อ 5) โดยที่ไม่รู้เลยว่า พวกเขากำลังร้องขออะไรอยู่ (ข้อ 11-17) พวกเขาละทิ้งซามูเอล ละทิ้งพระเจ้า ไม่สนใจคำแนะนำของซามูเอล (ข้อ 19) และโยนความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าทิ้งไป (ข้อ 7)

สิ่งสำคัญของการมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงกันนั้นคือ ความล้มเหลวที่จะแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า (สุภาษิต 3:6) ซามูเอลกำลังตกอยู่ในอันตรายๆที่จะซ้ำรอยความผิดพลาดของเอลี (2:12) เพราะเขาต้องการให้บุตรชายรับช่วงต่อจากท่าน พวกผู้ใหญ่นั้นกำลังวิ่งตามความเพ้อฝัน (ข้อ 20) มากกว่าความเป็นจริง (ข้อ 11-18) เพราะพวกเขาต้องการจะมีพระราชาเหมือนอย่างที่ชาติอื่นมี (ข้อ 11–18)

คุณจะอธิบายอย่างไร? ทำไมพระเจ้าจึงให้พวกเขาทำเช่นนั้น (ข้อ 22)? เมื่อพระเยซูเสด็จมาในฐานะกษัตริย์ พระองค์ทนทุกข์จากการถูกปฏิเสธอย่างมากมาย ไม่มีใครเชื่อ ถูกทิ้ง เจอกับความไม่ยุติธรรม และการลงโทษต่อหน้าผู้คน พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์เหนือกษัตริย์” ที่จะปกครอง เมื่อทุกคนต้อนรับพระองค์ (ฟีลิปปี 2:10,11)

 

ตอบสนอง :

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้เดียวในชีวิตของข้าพระองค์ ขอช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักตัวเอง เข้าใจความฝันที่ผิดพลาด หรือแรงจูงใจที่ถูกเจือปน และช่วยให้ข้าพระองค์ปรารถนาน้ำพระทัย และวิถีของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด (โรม 12:2)
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.