ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน

 พลังประจำวัน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

 

อ่าน เรียนรู้ และเข้าใจ

 

เตรียมจิตใจ :

อธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงตรัสกับคุณทางพระวจนะ และให้คุณมีกำลังที่จะนำสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นไปปฏิบัติได้จริง

อ่าน : สดุดี 119:1-24

 

“ข้าพระองค์​แสวงหา​พระองค์​ด้วย​สุด​ใจ ขอ​อย่า​ให้​ข้าพระองค์​หลงไป​จาก​พระบัญญัติ​ของ​พระองค์” สดุดี 119:10

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

สดุดี 119 เป็นบทที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ แบ่งเป็นตอนๆ รวม 22 ตอน ที่มีการใส่พยัญชนะฮีบรูกำกับแต่ละตอนตามลำดับ แต่ละตอนประกอบด้วย  8 ข้อ ข้อ 1-24 เป็น สามตอนแรก ข้อ 1-8 มุ่งเน้นว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่มีจริยธรรม ข้อ 9-16 เน้นถึงพระเจ้าทรงเป็นครูแห่งภูมิปัญญา และผู้เขียนสดุดีต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จะมีชีวิตอยู่ ในข้อ 17-24 ผู้เขียนสดุดีบ่นถึงสถานการณ์เลวร้ายถูกเยาะเย้ยหมิ่นประมาทที่เขาเผชิญอยู่ ผู้เขียนสดุดีนี้เป็นคนหนุ่มตามที่เขาพูดไว้ในข้อ 9

ขณะที่คุณอ่าน ให้หาเหตุผลทางบวกที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า (เป็นต้นว่า ข้อ 1,2,6,7,14,22) และอะไรเป็นผลกระทบในการไม่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า (เช่นข้อ 6,8,9,11,21)?

พึงจำไว้ว่า สดุดีบทนี้เป็นบทภาวนาอธิษฐานที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของผู้ที่ต้องการจะอยู่เพื่อพระเจ้า ไม่ใช่คำโต้แย้งที่จะรักษาพระวจนะของพระเจ้าตามกฎบัญญัติเหมือนผู้เขียนสดุดี เราจำเป็นต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระวจนะของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของเราและช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะได้ (ข้อ 10)

 

ตอบสนอง :

มีข้อไหนในสดุดีนี้ ที่คุณจะนำมาอธิษฐานเพื่อตัวเองที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะ? ให้อธิษฐานเพื่อตัวเองในวันนี้ และอธิษฐานเผื่อผู้เทศนาพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่จะชัดเจนในเรื่องนี้
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.